Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav elektroniky a měření

O ústavu

Zajišťujeme technické předměty pro studijní obor Bezpečnostní technologie, systémy a management. Zabezpečujeme rovněž výuku elektrotechnických předmětů zejména pro obory Automatizace a řídicí technika a Informační technologie. S přednáškami a cvičeními také navštěvujeme Fakultu technologickou. Při vzniku vědecko-technického parku informačních a komunikačních technologií jsme hráli roli při formování obsahu jeho činnosti. Ta z velké části určuje naše vědecké zaměření a propojuje studenty s reálnými průmyslovými pracovišti.

A co naši pracovníci zkoumají?

  • Vývoj měřicích metod pro oblast ochrany elektroniky před rušivými vlivy elektromagnetických polí (EMC).
  • Charakterizace elektromagnetických vlastností materiálů se zaměřením na leteckou techniku a ochranu avioniky ve složitém elektromagnetickém prostředí a širokém rozsahu frekvencí.
  • Senzorické systémy a jejich užití v průmyslu a bezpečnostních aplikacích.
  • Využití pokročilých technologií (nanotechnologie) v oblasti molekulární elektroniky a ve vybraných bezpečnostních aplikacích.
  • Otázky limitů strojů na zpracování informací, což souvisí se základními paradigmaty nově vznikajícího oboru informatické fyziky.
  • Moderní metody univerzitní výuky.

Fakulty a součásti

Zavřít