Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav elektroniky a měření

O ústavu

Zajišťujeme technické předměty pro studijní obor Bezpečnostní technologie, systémy a management. Zabezpečujeme rovněž výuku elektrotechnických předmětů zejména pro obory Automatizace a řídicí technika a Informační technologie. S přednáškami a cvičeními také navštěvujeme Fakultu technologickou. Při vzniku vědecko-technického parku informačních a komunikačních technologií jsme hráli roli při formování obsahu jeho činnosti. Ta z velké části určuje naše vědecké zaměření a propojuje studenty s reálnými průmyslovými pracovišti.

A co naši pracovníci zkoumají?

  • Vývoj měřicích metod pro oblast ochrany elektroniky před rušivými vlivy elektromagnetických polí (EMC).
  • Chrakterizaci elektromagnetických vlastností materiálů určených pro EMC v pásmech nad 100 GHz
  • Návrh a optimalizaci 3D antén s využitím evolučních algoritmů, měření jejich parametrů a vizualizací elektromagnetických polí s využitím moderních softwarových prostředků.
  • Konstrukci aktivních filtrů rušení a jejich optimalizací.
  • Senzorické systémy a jejich užití v průmyslu a bezpečnostních aplikacích.
  • Metody identifikace původnosti elektronických součástek.
  • Studium kinetiky vytvrzování epoxidových pryskyřic a využití luminiscence ve forenzních vědách.

 

Fakulty a součásti

Zavřít