Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

Ing. Milan Navrátil, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 283 Mobil:+420 603 882 391 E-mail: navratil@utb.cz Kancelář:U51/807

Zástupce ředitele

doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.

docent TEL:+420 576 035 253 Mobil:+420 724 646 716 E-mail: kresalek@utb.cz Kancelář:U51/809

Tajemník ústavu

Ing. Petr Skočík, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 285 E-mail: skocik@utb.cz Kancelář:U51/806, U51/811 - tel: +420 576 035 285

Sekretářka ústavu

Sekretářka ústavu UEM TEL:+420 576 032 037 E-mail: uelm@fai.utb.cz Kancelář:U51/808

Interní pracovníci

Docenti

doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.

docent TEL:+420 576 035 253 Mobil:+420 724 646 716 E-mail: kresalek@utb.cz Kancelář:U51/809

doc. Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 035 273 E-mail: pospisilik@utb.cz Kancelář:U51/810

Odborní asistenti

Ing. Stanislav Goňa, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 282 E-mail: gona@utb.cz Kancelář:U51/A812

Ing. Tomáš Martínek, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 246 E-mail: tmartinek@utb.cz Kancelář:U51/812

Ing. Michaela Mikuličová, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 273 E-mail: mikulicova@utb.cz Kancelář:U51/810

Ing. Milan Navrátil, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 283 Mobil:+420 603 882 391 E-mail: navratil@utb.cz Kancelář:U51/807

Ing. Petr Neumann, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 252 E-mail: neumann@utb.cz Kancelář:U5/A712

Ing. Petr Skočík, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 285 E-mail: skocik@utb.cz Kancelář:U51/806, U51/811 - tel: +420 576 035 285

Mgr. Hana Tomášková, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 045 E-mail: vaskova@utb.cz Kancelář:U51/506

Asistent

Ing. Marie Nedvědová, Ph.D.

asistent TEL:+420 576 035 228 E-mail: nedvedova@utb.cz Kancelář:U51/506

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně