Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Akreditované obory

Fakulta aplikované informatiky má akreditovány obory

obor „Aplikovaná informatika“ a obor „Řízení strojů a procesů“ do 31.1.2026

pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Fakulty a součásti

Zavřít