UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Akreditované obory

Fakulta aplikované informatiky má akreditován

obor „Řízení strojů a procesů“

pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.

Zavřít

Fakulty a součásti