Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav bezpečnostního inženýrství

Mezinárodní vztahy

Část spolupráce se zahraničními partnerskými pracovišti probíhá v rámci programu Socrates/Erasmus. Z těchto pracovišť lze zmínit následující:

 • Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal
 • University of Catania, Italy
 • University of Malta, Malta
 • Yasar Universtitesi Izmir, Turkey
 • Instituto Politecnico de Beja, Portugal
 • Politécnido do Porto, Porto, Portugal
 • University of Bielsko-Biala, Polsko
 • Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko
 • University of Security Management in Kosice, Slovensko
 • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Španelsko,

Na uvedených pracovištích byla realizována řada pobytů učitelů a studentů doktorského i magisterského studia. Našimi pracovníky byly v rámci pobytů předneseny přednášky pro pracovníky a studenty partnerských organizací, naopak učitelé z části zmíněných partnerských pracovišť uvedli své přednášky pro naše pracovníky a studenty.

Další část spolupráce se zahraničními i domácími pracovišti je orientována na problémy vědy, výzkumu a pedagogiky. Jde zejména o vzájemnou prezentaci výsledků výzkumu, posuzování doktorských prací, spolupráci při řešení konkrétních výzkumných problémů, společné publikace, vzájemnou účast při řešení grantů, vytváření speciálních sekcí na významných mezinárodních konferencích, přednášky pro studenty doktorského a magisterského studia a některé další činnosti.

Ze zahraničních (včetně slovenských) pracovišť lze uvést

 • Joint Research Centre – The European Commission´s in-house Science Service, EU
 • European Reference Network for Critical Infrastructure Protection (ERNCIP), EU
 • Critical Infrastructure Warning Information Network (CIWIN), EU
 • Ministerstvo vnútra SR, Slovensko
 • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, SR
 • The City University of New York, USA
 • Žilinská univerzita v Žilině, Slovensko
 • University of Security Management in Kosice, Slovensko
 • Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Slovensko

Fakulty a součásti

Zavřít