Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědecko-výzkumná činnost

Publikační a tvůrčí činnost

Hlavními výstupy vědecké činnosti pracovníků jsou především vědecké publikace (články v odborných periodikách a sbornících, monografie a kapitoly v monografiích), menší část potom tvoří výsledky aplikovaného výzkumu (metodiky, patenty, software, apod.). Údaje o těchto aktivitách jsou registrovány interním databázovým systémem, ze kterého jsou následně předávány do celostátního registru RIV (Registr informací o výsledcích). Kvalita vědeckých výsledků na Fakultě aplikované informatiky je hodnocena zejména pomocí některých scientometrických parametrů získaných z databází Web of Science a Scopus (počty citací, impact factor, pořadí časopisu v dané kategorii).

Fakulty a součásti

Zavřít