Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav matematiky

Mezinárodní vztahy

Spolupráce se zahraničními institucemi a univerzitami:

  • Al-Baath University, Institute of Computer Sciences, Homs, Syria.
  • Lousiana State Universtiy, Health Sciences Center, New Orleans, USA.
  • Slovenská technická univerzita, Ústav matematiky a fyziky, Strojná fakulta, Bratislava, Slovenská Republika.
  • Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inženierstva, Katedra technických vied a informatiky, Žilina, Slovenská Republika.
  • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Department Mathematik, Emmy-Noether Zentrum, Erlangen, Deutschland.

Fakulty a součásti

Zavřít