Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Celoživotní vzdělávání

Základní certifikační kurz – Inteligentní elektroinstalace KNX

Organizátor: Fakulta aplikované informatiky ve spolupráci s firmou Schneider Electric, s.r.o.

Garant kurzu: Ing. Martin Zálešák, CSc., Radim Hendl (Schneider Electric)
Administrativní záležitosti:  Ing. Stanislav Sehnálek, Ph.D.

Cílová skupina: pracovníci průmyslových podniků

Způsob ukončení: Závěrečná zkouška KNX.

Doklad o absolvování: Certifikát o absolvování Základního kurzu KNX zakončené zkouškou KNX.

Obsah kurzu:

– KNX argumentace systému
– KNX komunikace
– KNX topologie
– KNX telegram TP1
– KNX sběrnicové přístroje TP1
– KNX přenosové vedení PL110
– KNX instalace TP1
– KNX projektování ETS Professional
– KNX uvedení do provozu ETS
– KNX diagnostika a vyhledávání chyb ETS

Rozsah kurzu: 40 hodin

Cena kurzu: 7 000 Kč

Přihlášky a podrobnější informace ke kurzu jsou na zvláštních webových stránkách Kurzů KNX.

 

Fakulty a součásti

Zavřít