Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Naše programy a obory

Doktorské studium

Doktorské studium na FAI je zaměřeno na vědeckou a výzkumnou činnost, je možné studovat v prezenční nebo kombinované (dálkové) formě. Standardní doba studia je 4 roky a absolvent získá titul Ph.D.

Na fakultě se budete aktivně podílet na řešení výzkumných grantů a prezentovat své výsledky na národních i mezinárodních konferencích. V rámci svého studia budete vyjíždět na studijní pobyty na přední pracoviště v zahraničí. Předpokladem úspěšného obhájení doktorské disertační práce je také několik publikací v odborných časopisech.

Který obor si vyberete vy?

Absolventi nachází uplatnění v nejrůznějších oblastech svého zvoleného oboru, a to zejména v oblasti výzkumu a vývoje nebo v oblasti vytváření velmi náročných řešení. Vedle pozice výzkumného pracovníka nachází absolventi uplatnění také jako vysokoškolští pedagogové.

Kliknutím na konkrétní obor budete přesměrováni do jeho popisku ve Vyhledávači oborů. Tam se dozvíte, co od oboru můžete čekat, ale i to, co vás čeká, až ho budete mít zdárně za sebou.

Studijní programy:

Studijní programy:

** Obor lze studovat v anglickém jazyce.

Fakulty a součásti

Zavřít