Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA

Profesor TEL:+420 576 035 376 Mobil:+420 606 777 234 E-mail: jasek@utb.cz Kancelář:U51/512

Zástupce ředitele

Ing. Radek Vala, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 065 E-mail: vala@utb.cz Kancelář:U51/507

Tajemník ústavu

Ing. Adam Viktorin, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 274 Mobil:+420 605 062 931 E-mail: aviktorin@utb.cz Kancelář:U51/503

Sekretářka ústavu

Sekretářka ústavu UIUI TEL:+420 576 035 196 E-mail: uiui@fai.utb.cz Kancelář:U51/514

Interní pracovníci

Profesoři

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA

Profesor TEL:+420 576 035 376 Mobil:+420 606 777 234 E-mail: jasek@utb.cz Kancelář:U51/512

prof. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

TEL:+420 576 035 190 E-mail: oplatkova@utb.cz Kancelář:U51/509

prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Profesor TEL:+420 576 035 189 E-mail: senkerik@utb.cz Kancelář:U51/509

Docent

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 215 Mobil:+420 724 646 731 E-mail: chramcov@utb.cz Kancelář:U51/609

Odborní asistenti

Ing. Tomáš Dulík, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 187 E-mail: dulik@utb.cz Kancelář:U5/A508

Ing. Peter Janků, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 187 E-mail: janku@utb.cz Kancelář:U51/508

Ing. David Malaník, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 065 E-mail: dmalanik@utb.cz Kancelář:U51/507

Ing. Milan Oulehla, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 192 E-mail: oulehla@utb.cz Kancelář:U51/511

Ing. Alžběta Turečková, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 274 E-mail: tureckova@utb.cz Kancelář:U51/503

Ing. Radek Vala, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 065 E-mail: vala@utb.cz Kancelář:U51/507

Ing. Pavel Vařacha, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 186 E-mail: varacha@utb.cz Kancelář:U51/510

Ing. Adam Viktorin, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 274 Mobil:+420 605 062 931 E-mail: aviktorin@utb.cz Kancelář:U51/503

Ing. Petr Žáček, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 186 E-mail: zacek@utb.cz Kancelář:U51/510

Asistent

Ing. Tomáš Kadavý

Asistent TEL:+420 576 035 274 E-mail: kadavy@utb.cz Kancelář:U51/503

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně