Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Rozvrhy

Rozvrhy

Nezapomeňte na předzápisy od 12.1.2024 !!!
Rozvrhy jednotlivých kroužků naleznete po přihlášení v IS/STAG zde (nabídka prohlížení / předzápis. kroužky). Pro vyhledání příslušných kroužků zvolte fakultu a ročník! Pro kroužky letního semestru zadejte do pole “Kód kroužku” filtr “L%”.

Prezenční studium

“Kód kroužku” pro zimní semestr začíná číslem ročníku. Pro letní semestr začíná písmeny “LP”.

Cizí jazyky nejsou součástí předzápisových kroužků. Je tedy vhodné volit kroužek tak, aby nedošlo ke kolizi.

Rozvrhy se můžou ještě měnit.

Kombinované studium

“Kód kroužku” pro zimní semestr začíná písmenem “K” a číslem ročníku, zatímco pro letní semestr je před zkratkou ještě písmeno “L”.

Rozvrh kombinované formy je zpravidla stejný pro celý obor a ročník. Případné dělení studentů probíhá v první hodině daného předmětu. Rovněž případné kolize v rozvrhovém kroužku řeště v první hodině s vyučujícími.

Rozvrhy se můžou ještě měnit.

Pracovní verze rozvrhu pro kombinované studium (v IS/STAG pak bude dostupný pravděpodobně 11. 1. po 22:00)
Předběžné informace pro kombinované studium
Výuka začíná (první blok):
– bakalářské studium ve Zlíně – 3. a 4. 2. 2023
– bakalářské studium v Praze a navazující magisterské studium 10. a 11. 2. 2023
výuka bude zpravidla každé dva týdny, s výjimkou PC a jiných cvičení, kde se studijní skupiny dělí. Na Velikonoce 7. a 8. 4. 2023 výuka nebude)
Studijní kroužky pro letní semestr budou začínat „L“. Druhý znak značí formu studia a následuje ročník. Např. kroužky pro 3. ročník kombinovaného studia začínají LK3**

Rozvrh prezenčního studia pro zimní semestr akademického roku 2021/2022 + náhled rozvrhu pro letní semestr 2021/2022.


Rozvrh kombinovaného studia – nejaktuálnější verze je vždy v IS/STAG!

Nejaktuálnější rozvrh je vždy v IS/STAG! Návod na zobrazení rozvrhu v IS/STAG (PDF)

 

Fakulty a součásti

Zavřít