Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Školitelé a konzultanti

Seznam interních školitelů

prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 035 220 Mobil:+420 724 646 729 E-mail: adamek@utb.cz Kancelář:U51/614

doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 199 Mobil:+420 724 646 717 E-mail: gazdos@utb.cz Kancelář:U51/513

prof. Ing. Martin Hromada, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 035 243 Mobil:+420 739 271 288 E-mail: hromada@utb.cz Kancelář:U51/A711

doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 215 Mobil:+420 724 646 731 E-mail: chramcov@utb.cz Kancelář:U51/609

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

Profesor TEL:+420 576 035 241 Mobil:+420 724 434 554 E-mail: janacova@utb.cz Kancelář:U5/A703

prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA

Profesor TEL:+420 576 035 376 Mobil:+420 606 777 234 E-mail: jasek@utb.cz Kancelář:U51/512

prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.

Profesor TEL:+420 576 035 256 Mobil:+420 606 777 212 E-mail: kolomaznik@utb.cz Kancelář:U51/A715

prof. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.

TEL:+420 576 035 190 E-mail: oplatkova@utb.cz Kancelář:U51/509

doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.

docent TEL:+420 576 035 253 Mobil:+420 724 646 716 E-mail: kresalek@utb.cz Kancelář:U51/809

prof. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 035 198 Mobil:+420 734 862 989 E-mail: kubalcik@utb.cz Kancelář:U5/A516, U51/614 - tel: +420 576 035 223

doc. Ing. Radek Matušů, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník, projektový manažer TEL:+420 576 035 204 E-mail: rmatusu@utb.cz Kancelář:U51/519, U51/317 - tel: +420 576 035 317

doc. Ing. Jiří Pecha, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník TEL:+420 576 035 228 E-mail: pecha@utb.cz Kancelář:U51/315, U51/506 - tel: +420 576 035 228

doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 261 E-mail: pekar@utb.cz Kancelář:U51/718

prof. Ing. Roman Prokop, CSc.

profesor TEL:+420 576 035 257 Mobil:+420 606 777 276 E-mail: prokop@utb.cz Kancelář:U51/307

doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.

docent TEL:+420 576 035 011 Mobil:+420 732 173 700 E-mail: prokopova@utb.cz Kancelář:U51/824

doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 180 Mobil:+420 604 228 357 E-mail: sysel@utb.cz Kancelář:U51/821

prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.

Profesor TEL:+420 576 035 189 E-mail: senkerik@utb.cz Kancelář:U51/509

doc. Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 035 015 E-mail: psilhavy@utb.cz Kancelář:U51/823

doc. Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 035 015 E-mail: rsilhavy@utb.cz Kancelář:U51/823


doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc.

Docent TEL:+420 576 035 261 E-mail: lvasek@utb.cz Kancelář:U51/718

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Profesor TEL:+420 576 035 254 Mobil:+420 606 777 211 E-mail: vasek@utb.cz Kancelář:U51/A713

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 224 Mobil:+420 733 599 960 E-mail: vojtesek@utb.cz Kancelář:U51/615
Seznam externích školitelů
  • doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.
   Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD.
   Katedra bezpečnostného manažmentu, Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žilině
  • prof. Ing. Radim Farana, CSc.
   Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova Univerzita v Brně
  • prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
   Ústav bezpečnosti, Vysoká škola Karla Engliše, a.s., Brno
  • Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Kelemen, DrSc., MBA, LL.M.
   Katedra letovej prípravy, Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach
  • prof. Dr. Eng. Said Krayem
   Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – externí školitel
  • doc. Ing. Alena Oulehlová, Ph.D.
   Fakulta vojenského leadershipu, UO v Brně
  • doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
   Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – externí školitel
  • prof. Ing. David Řehák, Ph.D.
   Katedra ochrany obyvatelstva, Fakulta bezpečnostního inženýrství, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
  • prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
   Ústav ochrany obyvatelstva, Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • prof. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.
   Katedra informatiky a počítačů, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě
  • prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
   Katedra informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Seznam interních konzultantů

Ing. Jan Dolinay, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 262 E-mail: dolinay@utb.cz Kancelář:U51/718

Ing. Rudolf Drga, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 245 E-mail: rdrga@utb.cz Kancelář:U51/708

Ing. Tomáš Dulík, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 187 E-mail: dulik@utb.cz Kancelář:U5/A508

Ing. Dušan Hrabec, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 232 E-mail: hrabec@utb.cz Kancelář:U51/222

Ing. Petr Chalupa, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník TEL:+420 576 035 316 E-mail: chalupa@utb.cz Kancelář:U51/316

Ing. Hana Charvátová, Ph.D.

Vědecko-výzkumná pracovnice TEL:+420 576 035 317 E-mail: charvatova@utb.cz Kancelář:U51/317

Ing. Peter Janků, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 187 E-mail: janku@utb.cz Kancelář:U51/508

Ing. Dora Kotková, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 244 E-mail: kotkova@utb.cz Kancelář:U51/707

Ing. Stanislav Kovář, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 277 Mobil:+420 739 271 855 E-mail: skovar@utb.cz Kancelář:U51/707

Ing. Lukáš Králík, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 272 E-mail: kralik@utb.cz Kancelář:U51/708

Ing. Lubomír Macků, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 010 E-mail: macku@utb.cz Kancelář:U51/517

Ing. David Malaník, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 065 E-mail: dmalanik@utb.cz Kancelář:U51/507

Ing. Zdeněk Maláník, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 033 E-mail: malanik@utb.cz Kancelář:U51/709

Ing. Pavel Martinek, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 058 E-mail: pmartinek@utb.cz Kancelář:U51/309

Ing. Tomáš Martínek, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 246 E-mail: tmartinek@utb.cz Kancelář:U51/812

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

TEL:+420 576 035 205 Mobil:+420 733 599 971 E-mail: matysek@utb.cz Kancelář:U51/806

doc. Ing. Aleš Mizera, Ph.D.

Senior Researcher TEL:+420 576 035 636 Mobil:+420 608 583 878 E-mail: mizera@utb.cz Kancelář:U56/B1.41

Ing. Milan Navrátil, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 283 Mobil:+420 603 882 391 E-mail: navratil@utb.cz Kancelář:U51/807

Ing. Pavel Navrátil, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 259 E-mail: pnavratil@utb.cz Kancelář:U5/A717

Ing. Petr Navrátil, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 200 E-mail: p1navratil@utb.cz Kancelář:U5/A518

Ing. Petr Neumann, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 252 E-mail: neumann@utb.cz Kancelář:U5/A712

Ing. Jakub Novák, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník TEL:+420 576 035 316 E-mail: jnovak@utb.cz Kancelář:U51/316

Ing. Milan Oulehla, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 192 E-mail: oulehla@utb.cz Kancelář:U51/511

doc. Ing. Michal Pluháček, Ph.D.

Senior Researcher TEL:+420 576 035 318 E-mail: pluhacek@utb.cz Kancelář:U51/318

Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 181 E-mail: pokorny@utb.cz Kancelář:U51/821

doc. Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 035 273 E-mail: pospisilik@utb.cz Kancelář:U51/810

Mgr. Jana Řezníčková, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 107 E-mail: reznickova@utb.cz Kancelář:U51/308

Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

TEL:+420 576 035 260 E-mail: sysala@utb.cz Kancelář:U51/717

Ing. David Šaur, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 002 E-mail: saur@utb.cz Kancelář:U51/213

Ing. Radek Vala, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 065 E-mail: vala@utb.cz Kancelář:U51/507

Ing. Jan Valouch, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 250 Mobil:+420 739 328 058 E-mail: valouch@utb.cz Kancelář:U51/712

Ing. Pavel Vařacha, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 186 E-mail: varacha@utb.cz Kancelář:U51/510

Ing. Adam Viktorin, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 274 Mobil:+420 605 062 931 E-mail: aviktorin@utb.cz Kancelář:U51/503

Ing. Martin Zálešák, CSc.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 625 E-mail: zalesak@utb.cz Kancelář:U57/B3.43
Seznam externích konzultantů
  • Ing. Michal Bližňák, Ph.D.
   Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – externí konzultant
  • doc. MUDr. Michal Filip, Ph.D.
   Ústav rehabilitace, Lékařská fakulta, Ostravská Univerzita
  • pplk. doc. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
   Katedra taktiky, Fakulta vojenského leadershipu, Univerzita obrany v Brně
  • Ing. Petr Husták, Ph.D.
   IGTT, a.s.
  • doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.
   Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
  • Prof. Dr. Walter G. Kropatsch
   Institut für Computergraphik und Algorithmen, Technische Universität Wien
  • JUDr. Vladimír Laucký
   Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – externí konzultant
  • Ing. Matej Lexa, Ph.D.
   Katedra strojového učení a zpracování dat, Fakulta informatiky, Masarykova univerzita, Brno
  • Ing. Petr Neuman, CSc.
   ČEPS, a.s.
  • Ing. Michal Princ, Ph.D.
   Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – externí konzultant
  • Ing. Jakub Rak, Ph.D.
   Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Ing. Pavel Tomášek, Ph.D.
   Ústav ochrany obyvatelstva, Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Assoc. Prof. Vo Bay, Ph.D.
   Ho Chi Minh City University of Technology, Viet Nam

Fakulty a součásti

Zavřít