UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Školitelé a konzultanti

Seznam školitelů
č.Školitel Pracoviště
1.doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
2.doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava
3.prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
4.prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
5.prof. Ing. Radim Farana, CSc.Provozně ekonomická fakulta, Mendelova Univerzita v Brně
6.doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
7.doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
8.doc. Ing. František Hruška, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
9.doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
8.prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
10.prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
11.doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.Ústav bezpečnosti, VŠKE, a.s., Brno
12.brig. gen. prof. Ing. Miroslav Kelemen, Ph.D.VŠBM v Košicích
13.prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
14.prof. Dr.Eng. Said KrayemFakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
15.doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
16.doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
17.doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
18.doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
19.doc. Ing. Radek Matušů, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
20.doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
21.doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
22.prof. Ing. Roman Prokop, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
23.doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
24.prof. Ing. František Schauer, DrSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
25.doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
26.doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
27.doc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
28.doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
29.prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
30.prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
31.prof. Ing. Karel Vlček, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
32.doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
33.doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.Přírodovědecká fakulta, OU v Ostravě
34.prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
Seznam konzultantů
č.Konzultant Pracoviště
1.Ing. Michal Bližňák, Ph.D.UIUI, FAI
2.Ing. Jan Dolinay, Ph.D.UAŘT, FAI
3.Ing. Rudolf Drga, Ph.D.UBI, FAI
4.Ing. Tomáš Dulík, Ph.D.UIUI, FAI
5.pplk. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.FEM, UO
6.Ing. Petr Husták, Ph.D.IGTT, a.s.
7.Ing. Petr Chalupa, Ph.D.CebiaTech, FAI
8.Ing. Hana Charvátová, Ph.D.CebiaTech, FAI
9.doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.FSI, VUT v Brně
10.Prof. Dr. Walter G. KropatschVienna Un. of Techn.
11.JUDr. Vladimír LauckýUEM, FAI
12.Ing. Matej Lexa, Ph.D.MU Brno, FI
13.Ing. Lubomír Macků, Ph.D.UŘP, FAI
14.Ing. David Malaník, Ph.D.UIUI, FAI
15.Ing. Pavel Martinek, Ph.D.UM, FAI
16.Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.UPKS, FAI
17.Ing. Milan Navrátil, Ph.D.UEM, FAI
18.Ing. Pavel Navrátil, Ph.D.UAŘT, FAI
19.Ing. Petr Navrátil, Ph.D.UŘP, FAI
20.Ing. Petr Neumann, Ph.D.UEM, FAI
21.Ing. Petr Neuman, CSc.ČEPS, a.s.
22.Ing. Jakub Novák, Ph.D.CebiaTech, FAI
23.Ing. Jiří Pecha, Ph.D.CebiaTech, FAI
24.Ing. Michal Pluháček, Ph.D.CebiaTech, FAI
25.Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.UPKS, FAI
26.Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D.UEM, FAI
27.Ing. Michal Princ, Ph.D.Freescale, s.r.o.
28.Mgr. Jana Řezníčková, Ph.D.UM, FAI
29.Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.UAŘT, FAI
30.Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.UPKS, FAI
31.Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.UPKS, FAI
32.JUDr. Vladislav ŠtefkaUEM, FAI
33.Ing. Radek Vala, Ph.D.UIUI, FAI
34.Ing. Jan Valouch, Ph.D.UBI, FAI
35.Ing. Pavel Vařacha, Ph.D.UIUI, FAI
36.Ing. Martin Zálešák, CSc.UAŘT, FAI
Zavřít

Fakulty a součásti