UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Školitelé a konzultanti

Seznam školitelů od 24.6.2014 do 31.8.2019
č.Školitel Pracoviště
1.doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.UTB ve Zlíně
2.doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.STU Bratislava
3.prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.UTB ve Zlíně
4.prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.Fakulta podnikatelská, VUT v Brně
5.prof. Ing. Radim Farana, CSc.Přírodovědecká fakulta, OU v Ostravě
6.doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.UTB ve Zlíně
7.doc. Ing. František Hruška, Ph.D.UTB ve Zlíně
8.prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.UTB ve Zlíně
9.prof. Mgr. Roman Jašek, CSc.UTB ve Zlíně
10.prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.UTB ve Zlíně
11.doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.UTB ve Zlíně
12.prof. Dr. Eng. Said Krayem, CSc.UTB ve Zlíně
13.doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.UTB ve Zlíně
14.doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.UTB ve Zlíně
15.doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.UTB ve Zlíně
16.doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.UTB ve Zlíně
17.prof. Ing. Roman Prokop, CSc.UTB ve Zlíně
18.doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.UTB ve Zlíně
19.prof. Ing. František Schauer, DrSc.UTB ve Zlíně
20.doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.UTB ve Zlíně
21.doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.UTB ve Zlíně
22.doc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.UTB ve Zlíně
23.doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc.UTB ve Zlíně
24.prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.UTB ve Zlíně
25.prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.UTB ve Zlíně
26.prof. Ing. Karel Vlček, CSc.UTB ve Zlíně
27.doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.Přírodovědecká fakulta, OU v Ostravě
28.prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.VŠB-TU Ostrava
Seznam konzultantů k 1.11.2014
č.Konzultant Pracoviště
1.Ing. Michal Bližňák, Ph.D.UIUI, FAI
2.Ing. Tomáš Dulík, Ph.D.UIUI, FAI
3.Ing. Jan Dolinay, Ph.D.UAŘT, FAI
4.Ing. Rudolf Drga, Ph.D.UBI, FAI
5.doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.UBI, FAI
6.pplk. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.FEM, Univerzita obrany
7.Ing. Hana Charvátová, Ph.D.UAŘT, FAI
8.Ing. Petr Chalupa, Ph.D.CAK, FAI
9.doc. Ing. Bc. Bronislav Chramcov, Ph.D.UIUI, FAI
10.doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.UIUI, FAI
11.JUDr. Vladimír LauckýUEM, FAI
12.Ing. Matej Lexa, Ph.D.MU Brno, FI
13.Ing. Lubomír Macků, Ph.D.UEM, FAI
14.Ing. David Malaník, Ph.D.UIUI, FAI
15.Ing. Radek Matušů, Ph.D.UEM, FAI
16.Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.UPKS, FAI
17.Ing. Milan Navrátil, Ph.D.UEM, FAI
18.Ing. Pavel Navrátil, Ph.D.UAŘT, FAI
19.Ing. Petr Navrátil, Ph.D.UŘP, FAI
20.Ing. Petr Neumann, Ph.D.UEM, FAI
21.Ing. Petr Neuman, CSc.ČEPS, a.s.
22.Ing. Jakub Novák, Ph.D.CAK, FAI
23.Ing. Libor Pekař, Ph.D.UAŘT, FAI
24.Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.UPKS, FAI
25.Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D.UPKS, FAI
26.Ing. Michal Princ, Ph.D.Freescale, s.r.o.
27.Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.UAŘT, FAI
28.Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.UPKS, FAI
29.Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.UPKS, FAI
30.doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.UIUI, FAI
31.JUDr. Vladislav ŠtefkaUEM, FAI
32.Ing. Jan Valouch, Ph.D.UBI, FAI
33.Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph.D.UIUI, FAI
34.doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.URP, FAI
35.Ing. Martin Zálešák, CSc.UAŘT, FAI
Zavřít

Fakulty a součásti