UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Školitelé a konzultanti

Seznam školitelů k 1.6.2018
č.Školitel Pracoviště
1.doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
2.doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Bratislava
3.prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
4.prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
5.prof. Ing. Radim Farana, CSc.Provozně ekonomická fakulta, Mendelova Univerzita v Brně
6.doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
7.doc. Ing. František Hruška, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
8.prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
9.doc. Mgr. Roman Jašek, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
10.prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
11.doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
12.doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
13.doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
14.doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
15.doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
16.prof. Ing. Roman Prokop, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
17.doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
18.prof. Ing. František Schauer, DrSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
19.doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
20.doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
21.doc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
22.doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
23.prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
24.prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
25.prof. Ing. Karel Vlček, CSc.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
26.doc. RNDr. PaedDr. Eva Volná, Ph.D.Přírodovědecká fakulta, OU v Ostravě
27.prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB-TU Ostrava
28.prof. Dr.Eng. Said KrayemFakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
29.brig. gen. prof. Ing. Miroslav Kelemen, Ph.D.VŠBM v Košicích
30.doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
31.doc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
32.doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.Fakulta aplikované informatiky, UTB ve Zlíně
33.doc. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.Ústav bezpečnosti, VŠKE, a.s., Brno
Seznam konzultantů k 1.11.2018
č.Konzultant Pracoviště
1.doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.FSI, VUT v Brně
2.Ing. Michal Bližňák, Ph.D.UAI, FAI
3.Ing. Jan Dolinay, Ph.D.UAŘT, FAI
4.Ing. Rudolf Drga, Ph.D.UBI, FAI
5.Ing. Tomáš Dulík, Ph.D.UIUI, FAI
6.Ing. Martin Hromada, Ph.D.UBI, FAI
7.pplk. Ing. Petr Hrůza, Ph.D.FEM, UO
8.Ing. Petr Husták, Ph.D.IGTT, a.s.
9.Ing. Petr Chalupa, Ph.D.CebiaTech, FAI
10.Ing. Hana Charvátová, Ph.D.CebiaTech, FAI
11.Ing. Michal Pluháček, Ph.D.CebiaTech, FAI
12.Prof. Dr. Walter G. KropatschVienna Un. of Techn.
13.JUDr. Vladimír LauckýUEM, FAI
14.Ing. Matej Lexa, Ph.D.MU Brno, FI
15.Ing. Lubomír Macků, Ph.D.UEM, FAI
16.Ing. David Malaník, Ph.D.UIUI, FAI
17.doc. Ing. Radek Matušů, Ph.D.CebiaTech, FAI
18.Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.UPKS, FAI
19.Ing. Milan Navrátil, Ph.D.UAŘT, FAI
20.Ing. Pavel Navrátil, Ph.D.UAŘT, FAI
21.Ing. Petr Navrátil, Ph.D.UŘP, FAI
22.Ing. Petr Neumann, Ph.D.UEM, FAI
23.Ing. Petr Neuman, CSc.ČEPS, a.s.
24.Ing. Jakub Novák, Ph.D.CebiaTech, FAI
25.doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D.UAŘT, FAI
26.Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.UAI, FAI
27.Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D.UPKS, FAI
28.Ing. Michal Princ, Ph.D.Freescale, s.r.o.
29.Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.UAŘT, FAI
30.Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.UAI, FAI
31.Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.UAI, FAI
32.JUDr. Vladislav ŠtefkaUEM, FAI
33.Ing. Jan Valouch, Ph.D.UBI, FAI
34.Ing. Pavel Vařacha, Ph.D.UIUI, FAI
35.Ing. Martin Zálešák, CSc.UART, FAI
36.Mgr. Jana Řezníčková, Ph.D.UM, FAI
37.Ing. Jiří Pecha, Ph.D.CebiaTech, FAI
38.Ing. Radek Vala, Ph.D.UIUI, FAI
39.Ing. Pavel Martinek, Ph.D.UM, FAI
Zavřít

Fakulty a součásti