UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ústav automatizace a řídicí techniky

Výuka

Ústav automatizace a řídicí techniky garantuje bakalářských studijní program „Informační a řídicí technologie“ a navazující magisterské studijní programy „ Automatické řízení a informatika“ a „Integrované systémy v budovách“. Na výuce v dalších studijních oborech se spolupodílí s ostatními ústavy FAI.

V současné době zajišťuje výuku následujících předmětů v prezenční i kombinované formě studia:

– Automatizace

– Procesní inženýrství

– Diskrétní řízení

– Procesní inženýrství II

– Elektromechanické akční členy

– Procesy v technice budov

– Geografické informační systémy

– Programování mikropočítačů

– Mechatronické systémy

– Programovatelné automaty

– Mikropočítače a PLC

– Simulace systémů

– Modelování dynamických systémů

– Systémy techniky prostředí

– Multimédia

– Technická měření v technice prostředí

– Optimalizace

– Technik prostředí budov

– Počítačová podpora správních a organizačnícg systémů

– Technologie budov

– Počítačová podpora výrobních činností

– Vybrané statě z procesního inženýrství

Vedle výše uvedené výuky se ústav podílí na výuce obou oborů doktorského studijního programu „Inženýrská informatika“. Všichni akademičtí pracovníci vedou bakalářské a diplomové práce. Pracovníci ústavu dále zabezpečují pro nadané studenty soutěž „Freescale Technology Application“.

Zavřít

Fakulty a součásti