Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav automatizace a řídicí techniky

Výuka

Ústav automatizace a řídicí techniky garantuje bakalářských studijní program „Informační a řídicí technologie“ a navazující magisterské studijní programy „ Automatické řízení a informatika“ a „Integrované systémy v budovách“. Na výuce v dalších studijních oborech se spolupodílí s ostatními ústavy FAI.
V současné době zajišťuje výuku následujících předmětů v prezenční i kombinované formě studia:

 • Automatizace
 • Diskrétní řízení
 • Elektromechanické akční členy
 • Geografické informační systémy
 • Mechatronické systémy
 • Mikropočítače a PLC
 • Modelování dynamických systémů
 • Multimédia
 • Optimalizace
 • Počítačová podpora správních a organizačních systémů
 • Počítačová podpora výrobních činností
 • Procesní inženýrství
 • Procesní inženýrství II
 • Procesy v technice budov
 • Programování mikropočítačů
 • Programovatelné automaty
 • Simulace systémů
 • Systémy techniky prostředí
 • Technická měření v technice prostředí
 • Technik prostředí budov
 • Technologie budov
 • Vybrané statě z procesního inženýrství

Vedle výše uvedené výuky se ústav podílí na výuce obou oborů doktorského studijního programu „Inženýrská informatika“. Všichni akademičtí pracovníci vedou bakalářské a diplomové práce. Pracovníci ústavu dále zabezpečují pro nadané studenty soutěž „Freescale Technology Application“.

Fakulty a součásti

Zavřít