Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Předzápisy

Předzápisy se provádí se na každý semestr a jejich účelem je aby si studenti zapsali předměty které budou studovat a vytvořili si “individuální” rozvrh.

Předzápisy jsou pro všechny studenty povinné, kromě zápisu do 1. semestru nově zapsaných studentů. (Dodatečný zápis předmětů mimo řádný termín je zpoplatněn dle směrnice děkana SD/05/19 a její přílohy!)

Předzápisy se řídí aktuálním rozhodnutím děkana. Pro ak rok 2022/23 je torozhodnutí RD/15/22.

Předzápisy pro letní semestr 2022/23:

Rozvrhy na letní semestr.

Prezenční studium

Termín: 13.1.2023 – 16.1.2023 (kroužkový), 20.1.2023 – 22.1.2023 (předměty)

Pokyny + Návod

Kombinované studium

Termín: 13. 1. 2023 – 22. 1. 2023 (kroužky+předměty)

Pokyny + Návod


Související odkazy:

Fakulty a součásti

Zavřít