Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Předzápisy

Předzápisy se provádí se na každý semestr a jejich účelem je aby si studenti zapsali předměty které budou studovat a vytvořili si “individuální” rozvrh.

Předzápisy jsou pro všechny studenty povinné, kromě zápisu do 1. semestru nově zapsaných studentů. (Dodatečný zápis předmětů mimo řádný termín je zpoplatněn dle směrnice děkana SD/08/23 a její přílohy!)

Předzápisy se řídí aktuálním rozhodnutím děkana. Pro ak rok 2023/24 je to rozhodnutí RD/10/23.

Předzápisy pro letní semestr 2023/24:

Rozvrhy na letní semestr.

Prezenční studium

Termín: 12. 1. 2024 – 15. 1. 2024 (kroužky), 19. 1. 2024 – 21. 1. 2024 (předměty)

Pokyny + Návod

Kombinované studium

Termín: 12. 1. 2024 – 21. 1. 2024 (kroužky+předměty)

Pokyny + Návod


Předzápisy pro zimní semestr 2023/24:

Rozvrhy na letní semestr.

Prezenční studium

Termín: 1. 9. 2023 – 4. 9. 2023 (kroužky), 8. 9. 2023 – 10. 9. 2023 (předměty)

Pokyny + Návod

Kombinované studium

Termín: 1. 9. 2023 – 10. 9. 2023 (kroužky+předměty)

Pokyny + Návod


Elektronický zápis do vyššího ročníku (prezenční i kombinované studium)

Před začátkem ak. roku (před začátkem zimního semestru) jsou všichni studenti rovněž povinni provést zápis do vyššího ročníku. Součástí je kontrola splnění požadavků pro postup do dalšího roku studia. (Netýká nově přijatých studentů)

“Zápis” a “předzápis” spolu přímo nesouvisí. Nezáleží tedy, v jakém pořadí je provedete.

Termín: 1. 9. 2023 – 17. 9. 2023

Pokyny + Návod


Související odkazy:

Fakulty a součásti

Zavřít