Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Ústav řízení procesů spolupracuje s řadou institucí u nás, ať už se jedná o podávání společných projektů, řešení a recenze bakalářských, magisterských a doktorských prací, společné vědecko-výzkumné aktivity nebo stáže, praxe, školení či exkurze pro studenty.

Z akademických pracovišť jmenujme zejména následující:

 • Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická
 • VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
 • VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 • Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
 • Akademie věd ČR, Ústav teorie informace a automatizace

Z portfolia firem, se kterými v posledních letech náš ústav spolupracoval/spolupracuje lze uvést následující:

 • Institut pro testování a certifikaci, a.s.
 • Dudr Tools, s.r.o.
 • Podravka – Lagris, a.s.
 • NWT, a.s.
 • CN Group CZ, s.r.o.
 • Humusoft, s.r.o.
 • Alpiq Generation (CZ), s.r.o. – teplárna Zlín
 • Mubea, s.r.o. Prostějov
 • Honeywell, Výzkumné a vývojové centrum Brno

Za spolupracující instituce státní správy a samosprávy jmenujme alespoň:

 • Statutární město Zlín

 

Fakulty a součásti

Zavřít