Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědeckotechnický park Informační a komunikační technologie

Fakta o VTP-ICT

Informace o Vědecko-technickém parku Informační a komunikační technologie

Poskytovatel dotace: MPO ČR
Operační program: Podnikání a inovace
Dotační titul: Prosperita II:

Zahájení stavby: 03/2011
Dokončení stavby: 07/2012
Kolaudace stavby: 09/2012

Čistá užitková plocha: 3617,47 m2
Celková užitková plocha: 5006,39 m2

Finanční náklad na stavbu: cca 280 mil. Kč

Zdroje financování:  75% dotace MPO, Czechinvest, 25% UTB ve Zlíně

Fakulty a součásti

Zavřít