UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

HRS4R

Fakulta aplikované informatiky UTB ve Zlíně / CEBIA-Tech usiluje o získání ocenění „HR Excellence in Research Award (HR Award)“, které je určeno institucím, jejichž personální politika v oblasti řízení lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji je v souladu s 40 principy Charty a Kodexu pro přijímání výzkumných pracovníků. Tato nová politika je výsledkem implementace Akčního plánu a respektování pravidel OTM-R (Open, Transparent and Merit-based Recruitment of Researchers).

Více informací k pravidlům HRS4R (pouze anglicky): https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r

GAP analýza a Akční plán (+komentáře) Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně jsou dostupné zde:

GAP Analýza:

Akční plán

Komentáře

Zavřít

Fakulty a součásti