UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Studijní náležitosti

Studium v doktorském studijním programu se řídí Studijním a zkušebním řádem UTB ve Zlíně (Část třetí: Ustanovení pro studium v doktorských studijních programech).

Tento řád pak upravuje Pravidla průběhu studia na FAI. Tato vnitřní norma fakulty upřesňuje zejména:

formu individuálního studijního plánu studenta

  • aktuální formulář individuálního studijního plánu (stáhni zde),
  • aktuální formulář individuálního studijního plánu – english version (download here)

předměty doktorského studijního programu

  • výběr předmětů pro sestavení individuálního studijního plánu se řídí Směrnicí pro předměty v doktorských studijních programech (stáhni zde)
  • konkrétní seznam předmětů doktorského studijního programu je možné stáhnou zde

hodnocení a kontrolu plnění individuálního studijního programu

  • hodnocení a kontrola plnění individuálního studijního plánu studenta je každoročně prováděna na základě jednotného kreditního systému prostřednictvím odevzdání vyplněné tabulky Hodnocení studenta doktorského studia na FAI (aktuální tabulka pro hodnocení studenta za akademický rok 2016/17 – ke stažení zde)
  • kreditní hodnocení předmětů je 10 kreditů za úspěšně vykonanou zkoušku zapsanou v individuálním studijním plánu studia v doktorském studijním programu
  • kreditní hodnocení dalších aktivit je uvedeno v Příloze 1 Směrnice doplňující SZŘ UTB ve Zlíně (stáhni zde)

zápis ze zkoušky z předmětu DSP, přihláška ke státní doktorské zkoušce nebo k obhajobě dizertační práce

  • Zápis o vykonání zkoušky z předmětu doktorského studia, verze DOC, verze PDF
  • Přihlášku ke státní doktorské zkoušce („SDZ“) lze podat v souladu s pravidly a termíny agendy

Postup při podávání přihlášky ke státní doktorské zkoušce – zde
Přihláška ke státní doktorské zkoušce, verze DOC , verze PDF
Návrh složení komise pro státní doktorskou zkoušku, verze DOC , verze PDF
Přehled aktivit vykonaných během studia v doktorském studijním programu, verze DOC , verze PDF
Šablona pojednání pro Latex – ZIP

  • Přihlášku k obhajobě disertační práce lze podat v souladu s pravidly a termíny agendy

Postup při podávání přihlášky k obhajobě disertační práce – zde
Přihláška k obhajobě disertační práce, verze DOC verze PDF
Návrh složení komise pro obhajobu disertační práce, verze DOC , verze PDF
Přehled aktivit vykonaných během studia v doktorském studijním programu, verze DOC , verze PDF
Disertační práce a teze disertační práce musí být zpracovány v souladu se směrnicí rektora SR 25/2017 – Vědecké spisy
Vzor tezí disertační práce – příloha č.2 SR 25/2017
Vzor disertační práce – příloha č.3 SR 25/2017
Souhlas s vydáním vědeckých spisů – příloha č.5 SR 25/2017
Šablony pro LaTex – teze DP, disertační práce

Zavřít

Fakulty a součásti