Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Akreditace FAI

Seznam akreditovaných studijních programů Fakulty aplikované informatiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně

verze 30. ledna 2017

Kód studijního programu (STUD Prog) 1), 2)Název studijního programuKód studijního oboru KKOV 3), (ISCED)Název studijního oboruStandardní doba studia v akademických rocích 4) Forma studia 5)Platnost akreditace doPoznámka:
BMNPFS,A
Fakulta aplikované informatiky
B 3902Inženýrská informatika3902R052 (482)Informační a řídicí technologie3P,K31.8.2019
3902R039Bezpečnostní technologie, systémy a management3P,K31.5.2024
3902R057 (482)Informační technologie v administrativě3P31.8.2019
3902R031Softwarové inženýrství3P31.12.2019
3902R065 (481)Inteligentní systémy s roboty3P,K31.3.2020
B 3902Engineering Informatics3902R052 (482)Information and Control Technologies3P,A31.8.2019
N 3902Inženýrská informatika1802T007Informační technologie(2)P,K31.8.2019
3902T037Automatické řízení a informatika(2)P,K31.5.2022
3902T039Bezpečnostní technologie, systémy a management(2)P,K31.5.2023
7504T077Učitelství informatiky pro střední školy(2)P31.12.2022
3902T045Počítačové a komunikační systémy(2)P,K31.5.2022
3902T048Integrované systémy v budovách(2)P1.11.2022
N 3902Engineering Informatics3902T048Integrated Systems in Buildings(2)P,A1.11.2022
3902T063 (523)Advanced Security Technologies(2)P,A31.8.2019
1802T007 (523)Information Technology(2)P,A31.8.2019
3902T039 (523)Security Technologies, Systems and Management(2)P,A31.5.2023
P 3902Inženýrská informatika3902V023Inženýrská informatika4P,K31.8.2019
3902V037Automatické řízení a informatika4P,K31.8.2019
P 3902Engineering Informatics3902V023Engineering Informatics4P,K,A31.8.2019
3902V037Automatic Control and Informatics4P,K,A31.8.2019

 

_____________________________________

1) Kódy studijních programů (STUDPROG): B – bakalářský studijní program, N – magisterský studijní program navazující na studijní program bakalářský, M – magisterský studijní programy, P – doktorský studijní program.

2) Profil na základě akreditační žádosti nebyl stanoven.

3) Kódy studijních oborů (KKOV): R – bakalářský studijní program, T – magisterský studijní program, V – doktorský studijní program.

4) Čísla v závorkách označují standardní dobu studia v magisterském studijním programu navazujícím na studijní program bakalářský.

5) P – prezenční forma studia, K – kombinovaná forma studia; A – studijní programy (studijní obory) uskutečňované v anglickém jazyce.

Fakulty a součásti

Zavřít