UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Stipendia

Jako studenti FAI máte nárok na různé typy stipendií.

Ubytovací stipendium

Dostávají studenti 2x ročně, výplata za první období (1. 9. – 31. 12.) bývá v prosinci a druhá výplata (za období 1. 1. – 30. 6.) probíhá v červenci.

Výše ubytovacího stipendia je každý rok trošku jiná, ale pro vaši představu za první období to v loňském roce bylo 2 800 Kč a za druhé 4 200 Kč.

Prospěchové stipendium

Prospěchové stipendium je pro nejšikovnější studenty, kteří mají skvělý studijní průměr za předchozí akademický rok. Výše stipendia podle studijních výsledků je asi taková:

  • studijní průměr 1,00 (3 000 Kč/měsíc)
  • studijní průměr 1,01 – 1,30 (1 500 Kč/měsíc)
  • studijní průměr 1,31 – 1,5 (800 Kč/měsíc)

S tím, že vysokoškolská písmenková hodnocení jsou vyčíslena následovně:

A- 1,0 | B- 1,5 | C- 2,0 | D- 2,5 | E- 3,0

Mimořádná stipendia

Mimořádné stipendium můžete dostat třeba za to, že pomáháte s propagací fakulty, podílíte se na organizaci různých akcí. Většinou jde o částky v řádu tisícovek.

Samozřejmě máme i sociální stipendium, informace o podmínkách vám rádi poskytnou na studijním oddělení (studium@fai.utb.cz).

A nesmíme zapomenout ono mimořádné stipendium, které uděluje mezinárodní oddělění některým studentům, kteří vyjedou na stáž, která je třeba trochu nákladnější, než se očekávalo. Tyhle peníze vám na jiných školách nedají, jde totiž o nadstandardní částku, která se přidává k nastaveným hodnotám od EU.

Zavřít

Fakulty a součásti