Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Akreditované programy

Aktuálně lze na Fakultě aplikované informatiky studovat v rámci jediného studijního programu „Inženýrská informatika“ tyto studijní obory:

Studijní obor Inženýrská informatika

Studijní obor Automatické řízení a informatika

  • Studijní obory jsou individuální se standardní délkou čtyři roky.
  • Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě studia.
  • Uchazeči o doktorské studium budou přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení, jehož termín stanoví děkan příslušnou směrnicí pro přijetí.
  • Podmínkou přijetí do doktorského studijního programu je řádné ukončení studia v příbuzném magisterském studijním programu a doporučení komise, která posoudí předpoklady uchazeče pro doktorské studium a provede přijímací pohovor.
Zavřít

Fakulty a součásti