Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Akreditované programy

Aktuálně lze na Fakultě aplikované informatiky studovat tyto studijní programy:

Studijní program Informační technologie

Studijní program Automatické řízení a informatika

Studijní program Bezpečnostní technologie, systémy a management

  • Studijní programy jsou individuální se standardní délkou čtyři roky.
  • Studium lze realizovat v prezenční i kombinované formě studia.
  • Uchazeči o doktorské studium budou přijímáni na základě výsledků přijímacího řízení, jehož termín stanoví děkan příslušnou směrnicí pro přijetí.
  • Podmínkou přijetí do doktorského studijního programu je řádné ukončení studia v příbuzném magisterském studijním programu a doporučení komise, která posoudí předpoklady uchazeče pro doktorské studium a provede přijímací pohovor.

Fakulty a součásti

Zavřít