Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výuka

Studijní plány

Studijní plány pro akademický rok 2024/2025

Poslední aktualizace 21. 6. 2024.

Studijní plány v IS/STAG


Bakalářské studium

 

Program: Softwarové inženýrství (B0613A140020)

forma: prezenční, kombinovaná

Program: Bezpečnostní technologie, systémy a management (B1032A020001)

forma: prezenční, kombinovaná

Program: Informační technologie v administrativě (B0688A140008)

forma: prezenční

Program: Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci (B0714A150006)

Studijní programy v angličtině

Program: Applied Informatics in Industrial Automation (B0714A150006)
  • Specializace: Inteligent Systems with Robots
   forma: full-time

Kompletní studijní plány bakalářského studia (PDF)


Magisterské studium

Program: Informační technologie (N0613A140022)
Program: Bezpečnostní technologie, systémy a management (N1032A020003)
Program: Automatické řízení a informatiky v průmyslu 4.0 (N0714A150006)

forma: prezenční, kombinovaná

Program: Učitelství informatiky pro základní a střední školy (N0114A)

forma: prezenční

Studijní programy v angličtině

Program: Automatic Control and Informatics in Industry 4.0 (N0714A150006)

forma: full-time

Program: Information Technologies (N0613A140022)
 • Specializace: Software Engineering
  forma: full-time

Kompletní studijní plány magisterského studia (PDF).


 • Příloha č. 1 – Výuka Anglického jazyka v bakalářském studiu dle nové koncepce pro nově akreditované studijní programy.
 • Příloha č. 2 – Sportovní aktivity, jejich výuka a podmínky pro zápis
 • Příloha č. 3 – Seznam volitelných předmětů FAI

Fakulty a součásti

Zavřít