Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výuka

Studijní plány

Studijní plány pro akademický rok 2020/2021

Studijní plány v IS/STAG


Bakalářské studium

Program: Inženýrská informatika (B3902) – platí pro 2. a 3. ročníky

Nově akreditované studijní programy – platí pro 1. ročníky

Program: Softwarové inženýrství (B0613A140020)

forma: prezenční, kombinovaná

Program: Bezpečnostní technologie, systémy a management (B1032A020001)

forma: prezenční, kombinovaná

Program: Informační technologie v administrativě (B0688A140008)

forma: prezenční

Program: Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci (B0714A150006)

Kompletní studijní plány bakalářského studia v PDF.


Magisterské studium

Program: Inženýrská informatika (N3902)

Nově akreditované studijní programy – platí pro 1. ročníky

Program: Informační technologie (N0613A140022)
Program: Bezpečnostní technologie, systémy a management (N1032A020003)
Program: Automatické řízení a informatiky v průmyslu 4.0 (N0714A150006)

forma: prezenční, kombinovaná

Kompletní studijní plány magisterského studia v PDF.


  • Příloha č. 1 – Výuka Anglického jazyka v bakalářském studiu pro dobíhající obory studijního programu Inženýrská informatika.
  • Příloha č. 2 – Výuka Anglického jazyka v bakalářském studiu dle nové koncepce pro nově akreditované studijní programy.
  • Příloha č. 3 – Sportovní aktivity, jejich výuka a podmínky pro zápis
  • Příloha č. 4 – Seznam volitelných předmětů FAI

Fakulty a součásti

Zavřít