Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Výuka

Studijní plány

Studijní plány pro akademický rok 2019/2020

Aktualizováno 2. 7. 2019

Studijní plány v IS/STAG

Bakalářské studium

Program: Inženýrská informatika (B3902)

Kompletní studijní plány Bc. studia.

Program: Inženýrská informatika – studium v angličtině (B3902)

 • obor: Informační a řídicí technologie (3902R052)
  forma: prezenční

Navazující magisterské studium

Program: Inženýrská informatika (N3902)

Kompletní studijní plány Mgr. studia 2019-20.

Program: Inženýrská informatika – studium v angličtině (B3902)

 • obor: Informační technologie (1802T007)
  forma: prezenční
 • obor: Bezpečnostní technologie, systémy a management (3902T039)
  – zaměření technické
  forma: prezenční
  – zaměření manažerské
  forma: prezenční
 • obor: Integrované systémy v budovách (3902T048)
  forma: prezenční

 • Příloha č.1 – Výuka Anglického jazyka v bakalářském studiu v prezenční formě studia a pravidla pro jeho zápis (studijní obory BTSM a IŘT)
 • Příloha č.2 – Sportovní aktivity, jejich výuka a podmínky pro zápis
 • Příloha č.3 – Způsob výuky angličtiny, seznam kurzů a počet kreditů k výuce angličtiny a pro celé bakalářské studium oboru ITA
 • Příloha č.4, 4a-NJ, 4b-RJ, 4c-SJ – Způsob výuky druhého cizího jazyka, seznam kurzů a počet kreditů pro obor ITA
 • Příloha č.5 – Výuka Anglického jazyka v bakalářském studiu v kombinované formě studia
 • Příloha č.6 – Seznam volitelných předmětů FAI
 • Příloha č.7 – Modulární výuka UTB
 • Příloha č.8 – Nová jazyková koncepce (výuka angličtiny pro obor SWI v ak.roce 2019/20)
Zavřít

Fakulty a součásti