Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výuka

Studijní plány

Studijní plány pro akademický rok 2021/2022

Poslední aktualizace 18. 8. 2021.

Studijní plány v IS/STAG


Bakalářské studium

Program: Inženýrská informatika (B3902) – platí pro 3. ročníky

Nově akreditované studijní programy – platí pro 1. a 2. ročníky

Program: Softwarové inženýrství (B0613A140020)

forma: prezenční, kombinovaná

Program: Bezpečnostní technologie, systémy a management (B1032A020001)

forma: prezenční, kombinovaná

Program: Informační technologie v administrativě (B0688A140008)

forma: prezenční

Program: Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci (B0714A150006)

Studijní programy v angličtině

Program: Software Engineering (B0613A140020)

forma: full-time

Program: Applied Informatics in Industrial Automation (B0714A150006)
  • Specializace: Inteligent Systems with Robots
   forma: full-time
  • Specializace: Industrial Automation
   forma: full-time

Kompletní studijní plány bakalářského studia (PDF)


Magisterské studium

Program: Inženýrská informatika (N3902)

 • obor: Integrované systémy v budovách (3902T048)
  forma: prezenční
 • obor: Učitelství informatiky pro střední školy (7504T077)
  forma: prezenční
Program: Informační technologie (N0613A140022)
Program: Bezpečnostní technologie, systémy a management (N1032A020003)
Program: Automatické řízení a informatiky v průmyslu 4.0 (N0714A150006)

forma: prezenční, kombinovaná

Studijní programy v angličtině

Program: Automatic Control and Informatics in Industry 4.0 (N0714A150006)

forma: full-time

Program: Information Technologies (N0613A140022)
 • Specializace: Software Engineering
  forma: full-time
 • Specializace: Cybersecurity
  forma: full-time
Program: Security Technologies, Systems and Management  (N1032A020003)

Fakulty a součásti

Zavřít