Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Výuka

Studijní plány

Studijní plány pro akademický rok 2020/2021

Studijní plány v IS/STAG


Bakalářské studium

Program: Inženýrská informatika (B3902) – platí pro 2. a 3. ročníky

Nově akreditované studijní programy – platí pro 1. ročníky

Program: Softwarové inženýrství (B0613A140020)

forma: prezenční, kombinovaná

Program: Bezpečnostní technologie, systémy a management (B1032A020001)

forma: prezenční, kombinovaná

Program: Informační technologie v administrativě (B0688A140008)

forma: prezenční

Program: Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci (B0714A150006)

Kompletní studijní plány bakalářského studia v PDF.

Bakalářské studijní programy v angličtině

Program: Engineering Informatics (B3902)

 • obor: Information and Control Technologies (3902R052)
  forma: prezenční,
Program: Software Engineering (B0613A140020)

forma: prezenční

Program: Applied Informatics in Industrial Automation (B0714A150006)
 • Specializace: Inteligent Systems with Robots
  forma: prezenční,
 • Specializace: Industrial Automation
  forma: prezenční,

Magisterské studium

Program: Inženýrská informatika (N3902)

Nově akreditované studijní programy – platí pro 1. ročníky

Program: Informační technologie (N0613A140022)
Program: Bezpečnostní technologie, systémy a management (N1032A020003)
Program: Automatické řízení a informatiky v průmyslu 4.0 (N0714A150006)

forma: prezenční, kombinovaná

Kompletní studijní plány magisterského studia v PDF.

Magisterské studijní programy v angličtině

Program: Engineering Informatics (N3902)

 • obor: Security Technologies, Systems and Management (3902T039) – platí pro 2. ročníky
  – Technical focus
  forma: prezenční ,
  – Management focus
  forma: prezenční ,
 • obor: Integrated Systems in Buildings (3902T048)
  forma: prezenční
Program: Information Technologies (N0613A140022)
Program: Security Technologies, Systems and Management (N1032A020003)
Program: Automation Control and Informatics in Industry 4.0 (N0714A150006)

forma: prezenční,


 • Příloha č. 1 – Výuka Anglického jazyka v bakalářském studiu pro dobíhající obory studijního programu Inženýrská informatika.
 • Příloha č. 2 – Výuka Anglického jazyka v bakalářském studiu dle nové koncepce pro nově akreditované studijní programy.
 • Příloha č. 3 – Sportovní aktivity, jejich výuka a podmínky pro zápis
 • Příloha č. 4 – Seznam volitelných předmětů FAI

Fakulty a součásti

Zavřít