Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav automatizace a řídicí techniky

O ústavu

Naši studenti se mohou pod vedením pracovníků ústavu podílet na řešení a realizaci zajímavých projektů. Jde o vědecko-výzkumnou, vývojovou a inovační činnost. Při řešení projektů často spolupracujeme s firmami. Na základě této spolupráce zkoumáme reálně zadaný problém a studenti, zejména studenti doktorského studia, si mohou prakticky vyzkoušet celý proces od výzkumu po dojednávání podmínek, administraci atp.

Zabýváme se hlavně moderními metodami automatického řízení, kde se věnujeme systémům s dopravním zpožděním, robustním systémům řízení, autotuningu a systémům s proměnnými parametry.Modelováním a simulací technologických procesů, u kterých si vyzkoušíte např. procesy koželužského průmyslu, energetické procesy zaměřené na centralizované zásobování teplem a procesy v oblasti technologie inteligentních budov.

Fakulty a součásti

Zavřít