Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav řízení procesů

Mezinárodní vztahy

Část spolupráce se zahraničními partnerskými pracovišti probíhá v rámci programu Socrates/Erasmus. Z těchto pracovišť lze za posledních 5 let zmínit následující:

 • Laurea University of Applied Sciences, Finsko
 • University of Angers, Francie
 • Universita di Cagliari, Sardinie, Itálie
 • Instituto Politecnico de Beja, Portugalsko
 • University of Algarve, Institute of Engineering, Faro, Portugalsko
 • University of Minho, School of Engineering, Guimaraes, Portugalsko
 • Instituto Politécnido do Porto, Portugalsko
 • University of Klagenfurt, Rakousko
 • University of Peloponnese, Řecko
 • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Španělsko
 • Beykent University, Istanbul, Turecko
 • Erciyes University, Kayseri, Turecko
 • Middle East Technical University, Turecko

Na uvedených pracovištích byla realizována řada stáží a studijních pobytů akademických pracovníků a studentů doktorského i magisterského studia. Našimi pracovníky byly v rámci pobytů předneseny odborné přednášky pro pracovníky a studenty partnerských organizací, naopak akademičtí pracovníci z některých zmíněných partnerských pracovišť uvedli své přednášky pro naše pracovníky a studenty.

Další část spolupráce se zahraničními pracovišti je orientována na problémy vědy, výzkumu a pedagogiky. Jde zejména o vzájemnou prezentaci výsledků výzkumu, posuzování doktorských prací, spolupráci při řešení konkrétních výzkumných problémů, společné publikace, vzájemnou účast při řešení grantů, vytváření speciálních sekcí na významných mezinárodních konferencích, přednášky pro studenty doktorského a magisterského studia a některé další činnosti.

Ze zahraničních (včetně slovenských) pracovišť a organizací lze uvést následující

 • Politecnico di Milano, Itálie
 • Ruhr-Universitat Bochum, Německo
 • University of Applied Sciences, Köln, Německo
 • University of Algarve, Institute of Engineering, Faro, Portugalsko
 • University of Minho, School of Engineering, Guimaraes, Portugalsko
 • Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico, Lisabon, Portugalsko
 • Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Slovensko
 • Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Španělsko
 • Erciyes University, Kayseri, Turecko
 • European Council for Modelling and Simulation, Nottingham, Velká Británie
 • International Fedaration of Automatic Control, Laxenburg, Rakousko
 • International Physics and Control Society, St. Petersburg, Rusko

Fakulty a součásti

Zavřít