UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Ústav řízení procesů

Mezinárodní vztahy

Část spolupráce se zahraničními partnerskými pracovišti probíhá v rámci programu Socrates/Erasmus. Z těchto pracovišť lze zmínit následující:

 • Politecnico di Milano, Italy
 • University of Applied Sciences, Köln, Germany
 • Universidade Técnica de Lisboa, Instituto Superior Técnico, Lisbon, Portugal
 • University of Strathclyde Glasgow, UK.
 • University of Catania, Italy
 • University of Malta, Malta
 • Yasar Universtitesi Izmir, Turkey
 • Instituto Politecnico de Beja, Romania
 • Ruhr-Universitat Bochum, Germany
 • University of Technology and Economics Budapest, Hungar
 • Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Austria
 • Politécnido do Porto, Porto, Portugal

Na uvedených pracovištích byla realizována řada pobytů učitelů a studentů doktorského i magisterského studia. Našimi pracovníky byly v rámci pobytů předneseny přednášky pro pracovníky a studenty partnerských organizací, naopak učitelé z části zmíněných partnerských pracovišť uvedli své přednášky pro naše pracovníky a studenty.

Další část spolupráce se zahraničními i domácími pracovišti je orientována na problémy vědy, výzkumu a pedagogiky. Jde zejména o vzájemnou prezentaci výsledků výzkumu, posuzování doktorských prací, spolupráci při řešení konkrétních výzkumných problémů, společné publikace, vzájemnou účast při řešení grantů, vytváření speciálních sekcí na významných mezinárodních konferencích, přednášky pro studenty doktorského a magisterského studia a některé další činnosti.

Ze zahraničních (včetně slovenských) pracovišť lze uvést

 • Politecnico di Milano, Italy
 • University of Applied Sciences, Köln, Germany
 • European Council for Modelling and Simulation, Nottingham, UK
 • Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Fakulta chem. a potrav. technológie
 • Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Fakulta elektrotechniky a informatiky
 • Slovenská technická univerzita v Bratislavě, Strojnícka fakulta
Zavřít

Fakulty a součásti