Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Možností spolupráce je celá řada, a jelikož má každá společnost specifické potřeby, jsme nakloněni nabídku přizpůsobit. Nejčastější oblastí spolupráce je  možnost praxí a stáží studentů fakulty ve vaší společnosti, možnost zadávání pracovních inzerátů na webové stránky fakulty, spolupráce s konkrétním ústavem – poradenství, zapojení do vědeckých projektů, zapojení společnosti do výuky (přednášky, semináře, projekty) nebo do odborného workshopu pro studenty končících ročníků studia, prezentace firmy v prostorách fakulty a na pořádaných akcích, možnost zajištění vzdělávacích kurzů pro zaměstnance vaší společnosti nebo systém partnerství (generální partner, hlavní partner, partner).

Fakulty a součásti

Zavřít