Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav informatiky a umělé inteligence

Mezinárodní vztahy

Spolupráce Ústav informatiky a umělé inteligence se zahraničními a domácími pracovišti je zaměřena do několika oblastí.

Část spolupráce se zahraničními partnerskými pracovišti probíhá v rámci programu Socrates/Erasmus.

Z těchto pracovišť lze zmínit následující:

 • Politecnico di Milano, Italy
 • Lappeenranta University of Technology, Department of Information Technology, Lappeenranta, Finsko
 • Nottingham Trent University, Nottingham, U.K, Department of Computing and Mathematics, Burton Street, Nottingham, NG1 4BU, UK.
 • The Open University Oxford OX1 5HR, UK
 • University of Vaasa, Finsko

Na uvedených pracovištích byla realizována řada pobytů učitelů a studentů doktorského i magisterského studia. Našimi pracovníky byly v rámci pobytů předneseny přednášky pro pracovníky a studenty partnerských organizací.

Významná je spolupráce ústavu se zahraničními partnery v rámci projektu Leonardo da Vinci.

Partnery pracoviště jsou:

 • TELECOM & Management SudParis, France;
 • Polytechnic Institute of Leira, Leira, Portugal;
 • Universita Degli Studi di Messina, Italia;
 • University of Maribor, Ljubljana, Slovenija;
 • University of Zilina, Slovakia.

Ústav je rovněž koordinátorem projektu mobility výzkumných pracovníků ČR-Polsko, kde úzce spolupracuje s The College of Informatics and Management, Bielsko-Biała.

Další část spolupráce se zahraničními i domácími pracovišti je orientována na problémy vědy, výzkumu a pedagogiky. Jde zejména o vzájemnou prezentaci výsledků výzkumu, posuzování doktorských prací, spolupráci při řešení konkrétních výzkumných problémů, společné publikace, vzájemnou účast při řešení grantů, vytváření speciálních sekcí na významných mezinárodních konferencích, přednášky pro studenty doktorského a magisterského studia a některé další činnosti.

Ze zahraničních pracovišť lze uvést

 • Lappeenranta University of Technology, Department of Information Technology, Lappeenranta, Finsko
 • Nottingham Trent University, Nottingham, U.K, Department of Computing and Mathematics, Burton Street, Nottingham, NG1 4BU, UK

Fakulty a součásti

Zavřít