Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav automatizace a řídicí techniky

Spolupráce

 • DEVRO, s.r.o., Jilemnice – vývoj a testování nových přípravků a zkušebních metod využitých při výrobě jedlých kolagenních obalů
 • RADANAL spol. s r.o., Pardubice – výroba bionafty z odpadních tuků a olejů v rámci projektu Eurostars
 • TAREX, s.r.o. Otrokovice – zpracování koželužských tuků pro výrobu bionafty
 • BARTFIN, spol. s r. o. Uničov – zpracování přepálených olejů na bionaftu
 • EPP – Praha, s.r.o. Praha – zpracování koželužských tuků pro výrobu bionafty
 • Freescale Rožnov pod Radhoštěm – aplikace mikropočítačové techniky
 • TAJMAC-ZPS, a.s. Zlín – řešení správy nástrojového hospodářství
 • Schneider Electric, a.s. Praha – technické zabezpečení inteligentních budov
 • Merten Czech, s.r.o. Otrokovice – řešení technických prostředků pro inteligentní budovy
 • TRIMILL, a.s. Vsetín – řešení teplotní stabilizace moderních obráběcích center
 • UNIS, a.s. Brno – inteligentní řízení zásobování teplem městských aglomerací
 • Cominfo, a.s. Zlín – řešení praktických aplikací informačních a řídicích technologií
 • T.S.K. Oslany – zpracování odpadních tuků na bionaftu
 • TONAK, a.s. Nový Jičín – zpracování odpadů při výrobě galanterního zboží
 • ZDV Fryšták – testování bionafty pro energetické aplikace (dieselelektro agregát)
 • Energia Tech, s.r.o., Víděň, Rakousko – zpracování odpadních tuků na bionaftu

Fakulty a součásti

Zavřít