Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Proděkan pro zahraniční vztahy a propagaci

doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

Proděkan pro mezinárodní vztahy TEL:+420 576 035 223 Mobil:+420 734 862 989 E-mail: prodekan-mezinarodni@fai.utb.cz Kancelář:U51/607

Webmaster FAI a IT technik TEL:+420 576 035 225 Mobil:+420 739 220 088 E-mail: webmaster@fai.utb.cz, it@fai.utb.cz Kancelář:U51/616

Referentka oddělení mezinárodních vztahů TEL:+420 576 035 214 E-mail: mezinarodni@fai.utb.cz Kancelář:U51/608

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně