Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Proděkan pro propagaci

Ing. Stanislav Kovář, Ph.D.

Proděkan pro bakalářské studium a propagaci TEL:+420 576 035 277 E-mail: prodekan-bc-studium@fai.utb.cz, propagace@fai.utb.cz Kancelář:U51/707

Webmaster FAI TEL:+420 576 035 225 Mobil:+420 739 220 088 E-mail: webmaster@fai.utb.cz, it@fai.utb.cz Kancelář:U51/616

Referentka oddělení mezinárodních vztahů TEL:+420 576 035 214 E-mail: mezinarodni@fai.utb.cz Kancelář:U51/608

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně