Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav elektroniky a měření

Mezinárodní vztahy

Spolupráce Ústavu elektroniky a měření se zahraničními a domácími pracovišti je zaměřena do několika oblastí, odpovídajících vědeckým zájmům pracovníků ústavu:

  • Aplikovaná skenovací mikroskopie – opakované návštěvy na Johannes Kepler Universität Linz, Rakousko
  • Oblast EMC – spolupráce s University of Innsbruck, Rakousko
  • Oblast EMC – spolupráce s University of York, Velká Británie

Část spolupráce se zahraničními partnerskými pracovišti probíhá v rámci programu Erasmus

Fakulty a součásti

Zavřít