Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav elektroniky a měření

Mezinárodní vztahy

Spolupráce Ústavu elektroniky a měření se zahraničními a domácími pracovišti je zaměřena do několika oblastí, odpovídajících vědeckým zájmům pracovníků ústavu:

  • Opakované pobyty na Institute of Polymer Optoelectronic Materials and Device, Faculty of Materials Sciences and Engineering, South China University of Technology, Quangzhou, prof.dr.Yong Cao se zvanými přednáškami z oboru „Defects and traps in organic materials“,
  • Opakované návštěvy Institute of Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Key laboratory of Organic Solids. prof. Dr. Fengling Bai, a Tsinghua University, Beijing, Key laboratory of New Ceramic Materials and Fine Processing. Hostitelem byl prof. Dr. Wenjie Si s přednáškami „Printed plastic electronic circuits“ a „Polysilylenes“ a rovněž „UV photostructural changes in polysilanes for nanorezists“,
  • East China University of Science and Technology v Shanghaji, prof. Dr. Shan-Tung Tu, and prof. Bao, přednášky z oboru Polysilanů.

Část spolupráce se zahraničními partnerskými pracovišti probíhá v rámci programu Erasmus

Fakulty a součásti

Zavřít