Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav bezpečnostního inženýrství

O ústavu

Na co se u nás zaměřujeme? Výzkumná a vědecká činnost se týká hlavně biometrické identifikace, přístupových systémů, pokročilých autentizačních prvků a systémů a psychosomatických vyšetření osobnosti. Zajišťujeme výuku předmětů zejména pro obor Bezpečnostní technologie, systémy a management. Spektrum předmětů je poměrně široké. Ústav má k dispozici nově vybudované laboratoře, ve kterých je možné bádat nad mechanickými zabezpečovacími systémy nebo pokročilými bezpečnostními technologiemi. V těchto laboratořích probíhá i praktická část výuky, kde studenti provádí různá cvičení s technickými, mechanickými a elektronickými bezpečnostními systémy. Zajišťujeme rovněž výuku v oblasti profesní obrany.

Fakulty a součásti

Zavřít