Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Spolupráce s tuzemskými pracovišti:

  • ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha
  • VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikační techniky
  • Ústav fyzikální elektroniky, Přírodovědecká fakulta MÚ Brno
  • Fyzikální ústav Akademie věd v Praze
  • Ústav přístrojové techniky AV ČR v Brně

Fakulty a součásti

Zavřít