Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Přehled absolventů doktorského studia

Přehled absolventů

Přehled absolventů 1996/2023
Rok
ukončení
Poř.
číslo
Absolvent Název disertační práceŠkolitel (konzultant)Datum obhájení
19961.Ing. Pham Phu Cuong, Ph.D.Návrh řízení odvápňování holinyprof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.
19. března 1996
20002.doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.Mnohorozměrové adaptivní řízeníprof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
4. října 2000
20013.doc. Ing. František Hruška, Ph.D.Automatizace techniky prostředí podle tepelné pohody člověkaprof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.
31. května 2001
 4.prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.Predikce a analýza chování dynamických systémů pomocí umělé inteligence a synergetikyprof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
31. května 2001
 5.doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.Využití delta modelů pro řízení procesůprof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
31. října 2001
 6.Ing. Petr Neumann, Ph.D.Měření expozičního množství tepelného zářeníprof. Ing. Petr Dostál, CSc.
9. listopadu 2001
 7.Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.Termomechanický analyzátor pro měření vlastností plastů na mikrovzorcíchprof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
9. listopadu 2001
20028.Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.Využití počítačových sítí k monitorování a řízení technologických procesů prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
15. ledna 2002
 9.prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.Měření malých průtoků plynůprof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.
12. června 2002
200310.Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.Problematika řízení při hydrolyzačním zpracování bílkovinných druhotných surovinprof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
26. června 2003
 11.Ing. Petr Husták, Ph.D.Systémy s dopravním zpožděním a návrh robustních regulátorů pro jejich řízeníprof. Ing. Roman Prokop, CSc.
2. října 2003
 12.Ing. Petr Chalupa, Ph.D.Discrete decentralized control systemprof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
2. října 2003
 13.Ing. Manh Thang Pham, Ph.D.Řízení technologických procesů PLC automatyprof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
19. prosince 2003
200414.Ing. Lubomír Macků, Ph.D.Návrh řízení přípravy regenerátu pro činěníprof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.
17. února 2004
 15.Ing. Marek Dlapa, Ph.D.Polynomiální µ-syntéza a její aplikace na neurčité systémy a procesyprof. Ing. Roman Prokop, CSc.
16. dubna 2004
 16.doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.Adaptive control of nonlinear multivariable systems: Plant-parametrization approachprof. Ing. Petr Dostál, CSc.
16. dubna 2004
 17.Ing. Pavel Navrátil, Ph.D.Informační systém CAAC – Počítačová podpora automatického řízeníprof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.
10. června 2004
 18.Ing. David Janota, Ph.D.Just-in-time models in adaptive controlprof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
2. července 2004
200519.Ing. Petr Mrázek, Ph.D.SMS server s optimalizací ceny provozu a doby obsluhyprof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
1. dubna 2005
 20.Ing. David Sámek, Ph.D.Prediktivní řízení pomocí umělých neuronových sítíprof. Ing. Petr Dostál, CSc.
11. listopadu 2005
200621.Ing. Miroslav Červenka, Ph.D.Distribuované evoluční algoritmyprof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
29. září 2006
 22.Ing. Svatomír Vavruša, Ph.D.Řízení spojitých systémů s dopravním zpožděním různými metodami.prof. Ing. Petr Dostál, CSc.
29. září 2006
 23.Ing. Michal Princ, Ph.D.Algoritmy řízení ve výrobě a rozvodu tepla – výpočtový software pro simulaci provozu zokruhovaných tepelných sítí.prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.
1. prosince 2006
 24.doc. Bc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D.Algoritmy řízení ve výrobě a rozvodu tepla – předpověď denního diagramu dodávky tepla.prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.
1. prosince 2006
200725.Ing. Jakub Novák, Ph.D.Nonlinear System Identification and Control Using Local Model Networksprof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
17. května 2007
 26.Ing. Petr Navrátil, Ph.D.Metody průběžné identifikace pro návrh samočinně se nastavujících regulátorůprof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
17. května 2007
 27.Ing. Karel Perůtka, Ph.D.Decentralizované adaptivní řízeníprof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
28. června 2007
 28.doc. Ing. Radek Matušů, Ph.D.Robust Control of Systems with Parametric Uncertainty: An Algebraic Approachprof. Ing. Roman Prokop, CSc.
8. listopadu 2007
 29.doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.Chemical Reactors: Modern Control Methodsprof. Ing. Petr Dostál, CSc.
8. listopadu 2007
200830.Ing. Milan Navrátil, Ph.D.Instrumentation and Diagnostics of Polymer Compositesprof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.
7. února 2008
 31.doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková (roz.Oplatková), Ph.D.Metaevolution – Synthesis of Evolutionary Algorithms by Means of Symbolic Regressionprof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
14. března 2008
 32.Ing. Michal Bližňák, Ph.D.Aplikace formálních metod návrhu a tvorby softwarového vybavení na embedded systémyprof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
29. dubna 2008
 33.prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.Optimal Control of Deterministic Chaosprof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
7. října 2008
200934.Ing. Donald Davendra, Ph.D.Chaotic Attributes and Permutative Optimizationprof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
16. října 2009
 35.Ing. Trong Dao Tran, Ph.D.The Evolutionary Computation Techniques in Chemical Engineeringprof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
16. října 2009
 36.doc. Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.Efektivní elektronická komunikace mezi lékařem a pacientemdoc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
9. prosince 2009
 37.doc. Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.Experimentální ověření distribuovaného volebního schématudoc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
9. prosince 2009
201038.Ing. Jan Dolinay, Ph.D.Komplexní řízení procesu recyklace koželužských odpadůprof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
25. června 2010
 39.Ing. Petr Dostálek, Ph.D.Embedded systém pro lokalizaci zdroje zvuku prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
25. června 2010
201140.Ing. Jiří Giesl, Ph.D.Kryptografický systém pro obrazy založený na deterministickém chaosuprof. Ing. Karel Vlček, CSc.
23. února 2011
 41.Ing. Konstantin Shinkarenko, Ph.D.Error-Correcting Codes in Application to Digital Multimedia Transmitting and Storageprof. Ing. Karel Vlček, CSc.
23. února 2011
 42.Ing. Viliam Dolinay, Ph.D.Systém pro vyšetření sluchové funkceprof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
23. února 2011
 43.Ing. Petr Doležel, Ph.D.Snímače se zapouzdřenými mikropočítači, jejich aplikace v síťových i bezdrátových aplikacíchprof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
24. května 2011
 44.Ing. Jiří Korbel, Ph.D.Metody pro automatické nastavování a ladění parametrů spojitých regulátorůprof. Ing. Roman Prokop, CSc.
24. května 2011
 45.Ing. Tumenbayar Lkhagvatseren, Ph.D.Measurement systems – connection between senzore and embedded systemdoc. Ing. František Hruška, Ph.D.
23. června 2011
 46.doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.Technologické aspekty ochrany kritické infrastruktury ČRdoc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
31. srpna 2011
 47.Ing. Pavel Vařacha, Ph.D.Neural Network Synthesisprof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
28. listopadu 2011
 48.Ing. David Malaník, Ph.D.Využití možností umělé inteligence a moderních technik pro zabezpečení počítačových systémůprof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
28. listopadu 2011
 49.Ing. Jiří Pálka, Ph.D.Vyhodnocování tepelné pohody člověka podle matematického modelu PMVdoc. Ing. František Hruška, Ph.D.
29. listopadu 2011
201250.Ing. Jiří Hološka, Ph.D.Aplikování umělé inteligence pro potřeby kryptoanalýzy s cílem odhalovat slabiny moderní kryptografie a zabezpečení počítačových systémůprof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
(doc. Ing. Zuzana Komínková
Oplatková, Ph.D.)
29. února 2012
 51.Ing. Tomáš Dulík, Ph.D.Metody pro snížení rušení v bezdrátových sítíchdoc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
27. dubna 2012
 52.Ing. Ivo Motýl, Ph.D.Výzkum využití možností fraktální geometrie pro zabezpečení informačních systémůprof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
11. října 2012
 53.Ing. Lukáš Kouřil, Ph.D.Evoluční syntéza pravidel Turingova strojeprof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
11. října 2012
 54.Ing. Thanh Dung Nguyen, Ph.D.Secure encryption via deterministic chaosprof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
11. října 2012
 55.Ing. Vladimír Gerlich, Ph.D.Ověření možnosti využití programu COMSOL Multiphysics jako prostředí pro simulace tepelného chování systémů s akumulacíprof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
(Ing. Martin Zálešák, CSc.)
28. listopadu 2012
201356.doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D.Algebraické metody v řízení systémů se zpožděním a jejich aplikaceprof. Ing. Roman Prokop, CSc.
24. dubna 2013
 57.Ing. et Ing. Erik Král, Ph.D.Predikce parametrů distribuce tepla v systému centrálního zásobování teplem.doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc.
18. října 2013
 58.Ing. Rudolf Drga, Ph.D.Senzory bezpečnostních systémů na bázi elektromagnetického zařízeníprof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
18. října 2013
 59.Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D.Návrh autonomního monitorovacího systémuprof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
18. října 2013
 60.Ing. Jan Pálka, Ph.D.Optimalizace systémů pro rozpoznávání ručně psaného textu pomocí metod umělé inteligenceprof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
4. prosince 2013
 61.Ing. Tomáš Výmola, Ph.D.Výzkum a vývoj on line detekcí hrozeb ve virtuálním prostředíprof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
4. prosince 2013
 62.Ing. Anastasia Sluštíková Lebedik, Ph.D.Evolutionary modelling of cell processesprof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
4. prosince 2013
201463.Ing. Jiří Marholt, Ph.D.Nestabilní systémydoc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.
10. září 2014
201564.Ing. Juan Carlos Beltrán Prieto, Ph.D.Optimization of waste acid fats and oils transesteriffication for biodiesel productionprof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.
26. března 2015
 65.Ing. Michal Šmiraus, Ph.D.Výzkum metod optimalizace Sémantického webu s využitím ontologií.doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
10. června 2015
 66.Ing. Hana Tomášková (roz. Vašková), Ph.D.Modelování chemického reaktoru pro dechromaci kožedělných odpadůprof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.
26. srpna 2015
 67.Ing. Radek Vala, Ph.D.Metody vývoje aplikací s adaptivním systémem zobrazení na mobilních platformáchprof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
20. října 2015
 68.Ing. Martin Kolařík, Ph.D.Výzkum možnosti biometrické identifikace pomocí vstupních zařízení počítačeprof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
20. října 2015
 69.Ing. Lucie Pivničková, Ph.D.Expertní systém pro diagnostiku poruch rovnováhy člověkaprof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
17. prosince 2015
201670.Ing. Michal Pluháček, Ph.D.Moderní metody vývoje a modifikace evolučních technikprof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
(prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.)
21. ledna 2016
 71.Ing. Eric Afful-Dadzie, Ph.D.Hybridized and Integrated Methods in Fuzzy Multi-Criteria Decision Making with Case Studiesdoc. Ing. Zuzana Komínková
Oplatková, Ph.D.
21. ledna 2016
 72.Ing. Petr Lukašík, Ph.D.Využití paralelních výpočtů a technologie Gridu pro rozsáhlé vědeckotechnické výpočtydoc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.
5. září 2016
 73.Ing. Tomáš Barot, Ph.D.Prediktivní řízení procesů s rychlou dynamikoudoc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.
10. listopadu 2016
 74.Ing. Dalibor Slovák, Ph.D.Frekvenční a amplitudová analýza signálůprof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
14. prosince 2016
201775.Ing. Jiří Matyáš, Ph.D.Mikropáskové antény na bázi elektricky vodivých nanočásticprof. Ing. Karel Vlček, CSc.
24. ledna 2017
 76.Ing. Luboš Nečesal, Ph.D.Hodnocení informační podpory pracovníků bezpečnostních složekdoc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
6. dubna 2017
 77.Ing. Jakub Rak, Ph.D.Informační podpora ukrytí obyvatelstvaprof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
13. dubna 2017
 78.Ing. Tomáš Gavenda, Ph.D.Spektroskopie látek v oblasti mm a submilimetrových vlndoc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
(Ing. Milan Navrátil, Ph.D.)
22. června 2017
 79.Ing. Jaromír Švejda, Ph.D.Návrh algoritmu pro biometrickou identifikaci osob pomocí analýzy EEG signáluprof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.
6. září 2017
 80.Ing. Roman Žák, Ph.D.Řízení systémů pomocí aktivizace mozkových centerprof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
(doc. Ing. Bc. Bronislav
Chramcov, Ph.D.)
6. září 2017
 81.Ing. Dora Kotková (roz. Lapková), Ph.D.Analýza a návrh technických prvků obrany s využitím informačních technologiíprof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
26. října 2017
 82.Ing. Stanislav Talaš, Ph.D.Identifikace a číslicové řízení procesů s dopravním zpožděnímprof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
16. listopadu 2017
 83.Ing. Michal Krbeček, Ph.D.Tvorba a správa badatelských vzdálených laboratoří na úrovni EUdoc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
(prof. Ing. František Schauer, DrSc.)
23. listopadu 2017
 84.Ing. Michal Gerža, Ph.D.Automatická tvorba řídicího software pro vzdálené experimentyprof. Ing. František Schauer, DrSc.
23. listopadu 2017
 85.Ing. David Šaur, Ph.D.Informační podpora řízení funkční kontinuity územního celku z hlediska vlivu přírodních katastrofdoc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
29. listopadu 2017
 86.Ing. Jiří Křenek, Ph.D.Modelování separace desek plošných spojů vlivem teploty.prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
(prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.)
4. prosince 2017
201887.Ing. Martin Koláček, Ph.D.Optimalizace řízení systémů techniky prostředí s obnovitelnými zdroji energieprof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
(Ing. Martin Zálešák, CSc.)
11. září 2018
 88.Ing. Kateřina Sulovská, Ph.D.Výzkum biometrických systémů z hlediska jejich důvěryhodnosti a integrityprof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
(Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.)
12. října 2018
201989.Ing. Zdeněk Maláník, Ph.D.Hodnocení výcviku profesní obrany s využitím metod inž. informatikydoc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
(doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.)
16. května 2019
 90.Ing. Tomáš Martínek, Ph.D.Charakterizace ultratenkých vrstev wolframudoc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
(Ing. Milan Navrátil, Ph.D.)
9. září 2019
 91.Ing. Jan Antoš, Ph.D.Prediktivní řízení s využitím prvků umělé inteligencedoc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.
11. září 2019
 92.Ing. Lukáš Pavlík, Ph.D.Technologie informační bezpečnosti v soukromém sektorudoc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
(doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.)
25. září 2019
 93.Ing. Lucia Mrázková, Ph.D.“Měkké cíle” jako specifické objekty ochrany obyvatelstvadoc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.
30. září 2019
 94.Ing. Peter Janků, Ph.D.Kontextově senzitivní senzorové systémydoc. Ing. Bc. Bronislav
Chramcov, Ph.D.
(Ing. Michal Bližňák, Ph.D.)
11. prosince 2019
 95.Ing. Petr Svoboda, Ph.D.Systémový návrh simulátoru pro podporu výcviku v PKBdoc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
12. prosince 2019
 96.Ing. Pavel Beňo, Ph.D.Cloud Computingové riešenia a bezpečnosť siete vzdialených interaktívnych laboratórií EUprof. Ing. František Schauer, DrSc.
12. prosince 2019
202097.Ing. Milan Oulehla, Ph.D.Bezpečnostní chyby na mobilní platformě, jejich zneužívání a návrh proaktivního opatření s využitím umělé inteligencedoc. Ing. Zuzana Komínková
Oplatková, Ph.D.
(Ing. David Malaník, Ph.D.)
26. února 2020
 98.Ing. Pavel Tomášek, Ph.D.Výpočet elektromagnetických polí v blízké zóně na základě zdrojové rekonstrukcedoc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
(Ing. Stanislav Goňa, Ph.D.)
23. července 2020
 99.Ing. Josef Kudělka, Ph.D.Tvorba bezpečnostních značek pomocí mikroskopie atomárních sildoc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
(Ing. Milan Navrátil, Ph.D.)
27. srpna 2020
 100.Ing. Stanislav Kovář, Ph.D.Odolnost kamerových systémů vůči elektromagnetickému rušeníprof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
(Ing. Jan Valouch, Ph.D.)
27. srpna 2020
 101.Ing. Stanislav Sehnálek, Ph.D.Výzkum aerodynamických parametrů vybraných prvků vzduchotechnických systémůprof. Ing. Roman Prokop, CSc.
(Ing. Martin Zálešák, CSc.)
4. listopadu 2020
 102.Ing. Pavel Drábek, Ph.D.Výzkum akustických vlastností vybraných prvků vzduchotechnických systémů prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
(Ing. Martin Zálešák, CSc.)
4. listopadu 2020
 103.Ing. Tomáš Urbánek, Ph.D.Odhadování v softwarovém inženýrstvídoc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
(doc. Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.)
4. prosince 2020
 104.Ing. Petr Skočík, Ph.D.Vliv malých poruch na elektromagnetickou stínící účinnost materiálů pro zodolnění TV kamerdoc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
4. prosince 2020
 105.Ing. Jan Vávra, Ph.D.Specifika kybernetické bezpečnosti organizacedoc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
(doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.)
10. prosince 2020
 106.Ing. Kateřina Víchová, Ph.D.Informační podpora ochrany obyvatelstva na úrovni obcedoc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.
10. prosince 2020
2021107.Ing. Václav Mach, Ph.D.Glass Break Alarm Detector Based on the Accelerometerprof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
13. května 2021
108.Ing. Adam Viktorin, Ph.D.Data mining a hybridizace inteligentních systémůprof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.
(doc. Ing. Zuzana Komínková
Oplatková, Ph.D.)
26. srpna 2021
109.Ing. Tomáš Vogeltanz, Ph.D.Modelování kybernetického systému bezpilotního miniletounu na dálkové ovládáníprof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
(prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA)
6. září 2021
110.Ing. Vít Štěpánek, Ph.D., DBAObjektivizace léčebného postupu pomocí technologie BCI.prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA
(Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph.D.)
7. září 2021
111.Ing. Petr Žáček, Ph.D.Návrh polymorfních struktur v symetrické kryptografiiprof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA
(Ing. David Malaník, Ph.D.)
7. září 2021
112.Ing. Lukáš Králík, Ph.D.Výzkum a vývoj metodiky hodnocení ITIL nástrojůprof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.
7. září 2021
113.MSc. Ammar Nassan  Alhaj Ali, Ph.D.Fault Tolerance for Big Data Scientific Workflows in Cloud Computing Environmentsprof. Dr. Eng. Said Krayem, CSc.
8. září 2021
2022114.Ing. Anežka Kazíková, Ph.D.Vývoj a modifikace moderních bio-inspirovaných hejnových algoritmůprof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.
(Ing. Michal Pluháček, Ph.D.)
26. října 2022
 115.MSc. Hai Vo Van, Ph.D.Optimisation of Software Effort Estimation by Improving Functional Points Analysisdoc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
(doc. Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.)
16. listopadu 2022
 116.Ing. Le Thi Kim-Nhung Ho, Ph.D.Engineering Requirements in System Engineering Project Estimationdoc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
(doc. Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.)
16. listopadu 2022
 117.Ing. Jan Skovajsa, Ph.D.Optimalizace spotřeby energie systémů techniky prostředí s obnovitelnými zdroji energieprof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (Ing. Martin Zálešák, CSc.)
7. prosince 2022
 118.Ing. Jiří Zátopek, Ph.D.Moderní řízení pohybových stavů mechanické soustavy průmyslového robota prostřednictvím elektromechanických akčních členůdoc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.
8. prosince 2022
 119.Ing. Martin Ficek, Ph.D.Studium rychle se pohybujících těles v hustém nehomogenním prostředíprof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
(Ing. Zdeněk Maláník, Ph.D.)
13. prosince 2022
 120.Ing. Jiří Ševčík, Ph.D.Rekonstrukce scénáře trestného činu v prostředí virtuální realityprof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
13. prosince 2022
2023121.Ing. Michaela Mikuličová, Ph.D.Luminiscenční spektroskopie ve vybraných bezpečnostních aplikacíchdoc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.2. března 2023

Fakulty a součásti

Zavřít