Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ph.D. studium

Přehled absolventů doktorského studia

Přehled absolventů

Přehled absolventů 1996/2024
Rok
ukončení
Poř.
číslo
Absolvent  Název disertační práce Školitel (konzultant) Datum obhájení
1996 1. Ing. Pham Phu Cuong, Ph.D. Návrh řízení odvápňování holiny prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.
19. března 1996
2000 2. doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D. Mnohorozměrové adaptivní řízení prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
4. října 2000
2001 3. doc. Ing. František Hruška, Ph.D. Automatizace techniky prostředí podle tepelné pohody člověka prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.
31. května 2001
  4. prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. Predikce a analýza chování dynamických systémů pomocí umělé inteligence a synergetiky prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
31. května 2001
  5. doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D. Využití delta modelů pro řízení procesů prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
31. října 2001
  6. Ing. Petr Neumann, Ph.D. Měření expozičního množství tepelného záření prof. Ing. Petr Dostál, CSc.
9. listopadu 2001
  7. Ing. Tomáš Sysala, Ph.D. Termomechanický analyzátor pro měření vlastností plastů na mikrovzorcích prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
9. listopadu 2001
2002 8. Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D. Využití počítačových sítí k monitorování a řízení technologických procesů prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
15. ledna 2002
  9. prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. Měření malých průtoků plynů prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.
12. června 2002
2003 10. Ing. Pavel Pokorný, Ph.D. Problematika řízení při hydrolyzačním zpracování bílkovinných druhotných surovin prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
26. června 2003
  11. Ing. Petr Husták, Ph.D. Systémy s dopravním zpožděním a návrh robustních regulátorů pro jejich řízení prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
2. října 2003
  12. Ing. Petr Chalupa, Ph.D. Discrete decentralized control system prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
2. října 2003
  13. Ing. Manh Thang Pham, Ph.D. Řízení technologických procesů PLC automaty prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
19. prosince 2003
2004 14. Ing. Lubomír Macků, Ph.D. Návrh řízení přípravy regenerátu pro činění prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.
17. února 2004
  15. Ing. Marek Dlapa, Ph.D. Polynomiální µ-syntéza a její aplikace na neurčité systémy a procesy prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
16. dubna 2004
  16. doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D. Adaptive control of nonlinear multivariable systems: Plant-parametrization approach prof. Ing. Petr Dostál, CSc.
16. dubna 2004
  17. Ing. Pavel Navrátil, Ph.D. Informační systém CAAC – Počítačová podpora automatického řízení prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.
10. června 2004
  18. Ing. David Janota, Ph.D. Just-in-time models in adaptive control prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
2. července 2004
2005 19. Ing. Petr Mrázek, Ph.D. SMS server s optimalizací ceny provozu a doby obsluhy prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
1. dubna 2005
  20. Ing. David Sámek, Ph.D. Prediktivní řízení pomocí umělých neuronových sítí prof. Ing. Petr Dostál, CSc.
11. listopadu 2005
2006 21. Ing. Miroslav Červenka, Ph.D. Distribuované evoluční algoritmy prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
29. září 2006
  22. Ing. Svatomír Vavruša, Ph.D. Řízení spojitých systémů s dopravním zpožděním různými metodami. prof. Ing. Petr Dostál, CSc.
29. září 2006
  23. Ing. Michal Princ, Ph.D. Algoritmy řízení ve výrobě a rozvodu tepla – výpočtový software pro simulaci provozu zokruhovaných tepelných sítí. prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.
1. prosince 2006
  24. doc. Bc. Ing. Bronislav Chramcov, Ph.D. Algoritmy řízení ve výrobě a rozvodu tepla – předpověď denního diagramu dodávky tepla. prof. Ing. Jaroslav Balátě, DrSc.
1. prosince 2006
2007 25. Ing. Jakub Novák, Ph.D. Nonlinear System Identification and Control Using Local Model Networks prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
17. května 2007
  26. Ing. Petr Navrátil, Ph.D. Metody průběžné identifikace pro návrh samočinně se nastavujících regulátorů prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
17. května 2007
  27. Ing. Karel Perůtka, Ph.D. Decentralizované adaptivní řízení prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
28. června 2007
  28. doc. Ing. Radek Matušů, Ph.D. Robust Control of Systems with Parametric Uncertainty: An Algebraic Approach prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
8. listopadu 2007
  29. doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D. Chemical Reactors: Modern Control Methods prof. Ing. Petr Dostál, CSc.
8. listopadu 2007
2008 30. Ing. Milan Navrátil, Ph.D. Instrumentation and Diagnostics of Polymer Composites prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.
7. února 2008
  31. doc. Ing. Zuzana Komínková Oplatková (roz.Oplatková), Ph.D. Metaevolution – Synthesis of Evolutionary Algorithms by Means of Symbolic Regression prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
14. března 2008
  32. Ing. Michal Bližňák, Ph.D. Aplikace formálních metod návrhu a tvorby softwarového vybavení na embedded systémy prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
29. dubna 2008
  33. prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. Optimal Control of Deterministic Chaos prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
7. října 2008
2009 34. Ing. Donald Davendra, Ph.D. Chaotic Attributes and Permutative Optimization prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
16. října 2009
  35. Ing. Trong Dao Tran, Ph.D. The Evolutionary Computation Techniques in Chemical Engineering prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
16. října 2009
  36. doc. Ing. Petr Šilhavý, Ph.D. Efektivní elektronická komunikace mezi lékařem a pacientem doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
9. prosince 2009
  37. doc. Ing. Radek Šilhavý, Ph.D. Experimentální ověření distribuovaného volebního schématu doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
9. prosince 2009
2010 38. Ing. Jan Dolinay, Ph.D. Komplexní řízení procesu recyklace koželužských odpadů prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
25. června 2010
  39. Ing. Petr Dostálek, Ph.D. Embedded systém pro lokalizaci zdroje zvuku prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
25. června 2010
2011 40. Ing. Jiří Giesl, Ph.D. Kryptografický systém pro obrazy založený na deterministickém chaosu prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
23. února 2011
  41. Ing. Konstantin Shinkarenko, Ph.D. Error-Correcting Codes in Application to Digital Multimedia Transmitting and Storage prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
23. února 2011
  42. Ing. Viliam Dolinay, Ph.D. Systém pro vyšetření sluchové funkce prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
23. února 2011
  43. Ing. Petr Doležel, Ph.D. Snímače se zapouzdřenými mikropočítači, jejich aplikace v síťových i bezdrátových aplikacích prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
24. května 2011
  44. Ing. Jiří Korbel, Ph.D. Metody pro automatické nastavování a ladění parametrů spojitých regulátorů prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
24. května 2011
  45. Ing. Tumenbayar Lkhagvatseren, Ph.D. Measurement systems – connection between senzore and embedded system doc. Ing. František Hruška, Ph.D.
23. června 2011
  46. doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D. Technologické aspekty ochrany kritické infrastruktury ČR doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
31. srpna 2011
  47. Ing. Pavel Vařacha, Ph.D. Neural Network Synthesis prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
28. listopadu 2011
  48. Ing. David Malaník, Ph.D. Využití možností umělé inteligence a moderních technik pro zabezpečení počítačových systémů prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
28. listopadu 2011
  49. Ing. Jiří Pálka, Ph.D. Vyhodnocování tepelné pohody člověka podle matematického modelu PMV doc. Ing. František Hruška, Ph.D.
29. listopadu 2011
2012 50. Ing. Jiří Hološka, Ph.D. Aplikování umělé inteligence pro potřeby kryptoanalýzy s cílem odhalovat slabiny moderní kryptografie a zabezpečení počítačových systémů prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
(doc. Ing. Zuzana Komínková
Oplatková, Ph.D.)
29. února 2012
  51. Ing. Tomáš Dulík, Ph.D. Metody pro snížení rušení v bezdrátových sítích doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
27. dubna 2012
  52. Ing. Ivo Motýl, Ph.D. Výzkum využití možností fraktální geometrie pro zabezpečení informačních systémů prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
11. října 2012
  53. Ing. Lukáš Kouřil, Ph.D. Evoluční syntéza pravidel Turingova stroje prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
11. října 2012
  54. Ing. Thanh Dung Nguyen, Ph.D. Secure encryption via deterministic chaos prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
11. října 2012
  55. Ing. Vladimír Gerlich, Ph.D. Ověření možnosti využití programu COMSOL Multiphysics jako prostředí pro simulace tepelného chování systémů s akumulací prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
(Ing. Martin Zálešák, CSc.)
28. listopadu 2012
2013 56. doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D. Algebraické metody v řízení systémů se zpožděním a jejich aplikace prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
24. dubna 2013
  57. Ing. et Ing. Erik Král, Ph.D. Predikce parametrů distribuce tepla v systému centrálního zásobování teplem. doc. Ing. Lubomír Vašek, CSc.
18. října 2013
  58. Ing. Rudolf Drga, Ph.D. Senzory bezpečnostních systémů na bázi elektromagnetického zařízení prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
18. října 2013
  59. Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D. Návrh autonomního monitorovacího systému prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
18. října 2013
  60. Ing. Jan Pálka, Ph.D. Optimalizace systémů pro rozpoznávání ručně psaného textu pomocí metod umělé inteligence prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
4. prosince 2013
  61. Ing. Tomáš Výmola, Ph.D. Výzkum a vývoj on line detekcí hrozeb ve virtuálním prostředí prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
4. prosince 2013
  62. Ing. Anastasia Sluštíková Lebedik, Ph.D. Evolutionary modelling of cell processes prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
4. prosince 2013
2014 63. Ing. Jiří Marholt, Ph.D. Nestabilní systémy doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.
10. září 2014
2015 64. Ing. Juan Carlos Beltrán Prieto, Ph.D. Optimization of waste acid fats and oils transesteriffication for biodiesel production prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.
26. března 2015
  65. Ing. Michal Šmiraus, Ph.D. Výzkum metod optimalizace Sémantického webu s využitím ontologií. doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
10. června 2015
  66. Ing. Hana Tomášková (roz. Vašková), Ph.D. Modelování chemického reaktoru pro dechromaci kožedělných odpadů prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.
26. srpna 2015
  67. Ing. Radek Vala, Ph.D. Metody vývoje aplikací s adaptivním systémem zobrazení na mobilních platformách prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
20. října 2015
  68. Ing. Martin Kolařík, Ph.D. Výzkum možnosti biometrické identifikace pomocí vstupních zařízení počítače prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
20. října 2015
  69. Ing. Lucie Pivničková, Ph.D. Expertní systém pro diagnostiku poruch rovnováhy člověka prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
17. prosince 2015
2016 70. Ing. Michal Pluháček, Ph.D. Moderní metody vývoje a modifikace evolučních technik prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D.
(prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.)
21. ledna 2016
  71. Ing. Eric Afful-Dadzie, Ph.D. Hybridized and Integrated Methods in Fuzzy Multi-Criteria Decision Making with Case Studies doc. Ing. Zuzana Komínková
Oplatková, Ph.D.
21. ledna 2016
  72. Ing. Petr Lukašík, Ph.D. Využití paralelních výpočtů a technologie Gridu pro rozsáhlé vědeckotechnické výpočty doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.
5. září 2016
  73. Ing. Tomáš Barot, Ph.D. Prediktivní řízení procesů s rychlou dynamikou doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.
10. listopadu 2016
  74. Ing. Dalibor Slovák, Ph.D. Frekvenční a amplitudová analýza signálů prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
14. prosince 2016
2017 75. Ing. Jiří Matyáš, Ph.D. Mikropáskové antény na bázi elektricky vodivých nanočástic prof. Ing. Karel Vlček, CSc.
24. ledna 2017
  76. Ing. Luboš Nečesal, Ph.D. Hodnocení informační podpory pracovníků bezpečnostních složek doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
6. dubna 2017
  77. Ing. Jakub Rak, Ph.D. Informační podpora ukrytí obyvatelstva prof. Ing. Dušan Vičar, CSc.
13. dubna 2017
  78. Ing. Tomáš Gavenda, Ph.D. Spektroskopie látek v oblasti mm a submilimetrových vln doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
(Ing. Milan Navrátil, Ph.D.)
22. června 2017
  79. Ing. Jaromír Švejda, Ph.D. Návrh algoritmu pro biometrickou identifikaci osob pomocí analýzy EEG signálu prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.
6. září 2017
  80. Ing. Roman Žák, Ph.D. Řízení systémů pomocí aktivizace mozkových center prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.
(doc. Ing. Bc. Bronislav
Chramcov, Ph.D.)
6. září 2017
  81. Ing. Dora Kotková (roz. Lapková), Ph.D. Analýza a návrh technických prvků obrany s využitím informačních technologií prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
26. října 2017
  82. Ing. Stanislav Talaš, Ph.D. Identifikace a číslicové řízení procesů s dopravním zpožděním prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.
16. listopadu 2017
  83. Ing. Michal Krbeček, Ph.D. Tvorba a správa badatelských vzdálených laboratoří na úrovni EU doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc.
(prof. Ing. František Schauer, DrSc.)
23. listopadu 2017
  84. Ing. Michal Gerža, Ph.D. Automatická tvorba řídicího software pro vzdálené experimenty prof. Ing. František Schauer, DrSc.
23. listopadu 2017
  85. Ing. David Šaur, Ph.D. Informační podpora řízení funkční kontinuity územního celku z hlediska vlivu přírodních katastrof doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
29. listopadu 2017
  86. Ing. Jiří Křenek, Ph.D. Modelování separace desek plošných spojů vlivem teploty. prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.
(prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.)
4. prosince 2017
2018 87. Ing. Martin Koláček, Ph.D. Optimalizace řízení systémů techniky prostředí s obnovitelnými zdroji energie prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
(Ing. Martin Zálešák, CSc.)
11. září 2018
  88. Ing. Kateřina Sulovská, Ph.D. Výzkum biometrických systémů z hlediska jejich důvěryhodnosti a integrity prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
(Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.)
12. října 2018
2019 89. Ing. Zdeněk Maláník, Ph.D. Hodnocení výcviku profesní obrany s využitím metod inž. informatiky doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
(doc. Ing. Róbert Jankových, CSc.)
16. května 2019
  90. Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. Charakterizace ultratenkých vrstev wolframu doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
(Ing. Milan Navrátil, Ph.D.)
9. září 2019
  91. Ing. Jan Antoš, Ph.D. Prediktivní řízení s využitím prvků umělé inteligence doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.
11. září 2019
  92. Ing. Lukáš Pavlík, Ph.D. Technologie informační bezpečnosti v soukromém sektoru doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
(doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.)
25. září 2019
  93. Ing. Lucia Mrázková, Ph.D. “Měkké cíle” jako specifické objekty ochrany obyvatelstva doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.
30. září 2019
  94. Ing. Peter Janků, Ph.D. Kontextově senzitivní senzorové systémy doc. Ing. Bc. Bronislav
Chramcov, Ph.D.
(Ing. Michal Bližňák, Ph.D.)
11. prosince 2019
  95. Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Systémový návrh simulátoru pro podporu výcviku v PKB doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
12. prosince 2019
  96. Ing. Pavel Beňo, Ph.D. Cloud Computingové riešenia a bezpečnosť siete vzdialených interaktívnych laboratórií EU prof. Ing. František Schauer, DrSc.
12. prosince 2019
2020 97. Ing. Milan Oulehla, Ph.D. Bezpečnostní chyby na mobilní platformě, jejich zneužívání a návrh proaktivního opatření s využitím umělé inteligence doc. Ing. Zuzana Komínková
Oplatková, Ph.D.
(Ing. David Malaník, Ph.D.)
26. února 2020
  98. Ing. Pavel Tomášek, Ph.D. Výpočet elektromagnetických polí v blízké zóně na základě zdrojové rekonstrukce doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
(Ing. Stanislav Goňa, Ph.D.)
23. července 2020
  99. Ing. Josef Kudělka, Ph.D. Tvorba bezpečnostních značek pomocí mikroskopie atomárních sil doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
(Ing. Milan Navrátil, Ph.D.)
27. srpna 2020
  100. Ing. Stanislav Kovář, Ph.D. Odolnost kamerových systémů vůči elektromagnetickému rušení prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
(Ing. Jan Valouch, Ph.D.)
27. srpna 2020
  101. Ing. Stanislav Sehnálek, Ph.D. Výzkum aerodynamických parametrů vybraných prvků vzduchotechnických systémů prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
(Ing. Martin Zálešák, CSc.)
4. listopadu 2020
  102. Ing. Pavel Drábek, Ph.D. Výzkum akustických vlastností vybraných prvků vzduchotechnických systémů prof. Ing. Roman Prokop, CSc.
(Ing. Martin Zálešák, CSc.)
4. listopadu 2020
  103. Ing. Tomáš Urbánek, Ph.D. Odhadování v softwarovém inženýrství doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
(doc. Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.)
4. prosince 2020
  104. Ing. Petr Skočík, Ph.D. Vliv malých poruch na elektromagnetickou stínící účinnost materiálů pro zodolnění TV kamer doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
4. prosince 2020
  105. Ing. Jan Vávra, Ph.D. Specifika kybernetické bezpečnosti organizace doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc.
(doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.)
10. prosince 2020
  106. Ing. Kateřina Víchová, Ph.D. Informační podpora ochrany obyvatelstva na úrovni obce doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.
10. prosince 2020
2021 107. Ing. Václav Mach, Ph.D. Glass Break Alarm Detector Based on the Accelerometer prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
13. května 2021
108. Ing. Adam Viktorin, Ph.D. Data mining a hybridizace inteligentních systémů prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.
(doc. Ing. Zuzana Komínková
Oplatková, Ph.D.)
26. srpna 2021
109. Ing. Tomáš Vogeltanz, Ph.D. Modelování kybernetického systému bezpilotního miniletounu na dálkové ovládání prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.
(prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA)
6. září 2021
110. Ing. Vít Štěpánek, Ph.D., DBA Objektivizace léčebného postupu pomocí technologie BCI. prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA
(Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph.D.)
7. září 2021
111. Ing. Petr Žáček, Ph.D. Návrh polymorfních struktur v symetrické kryptografii prof. Mgr. Roman Jašek, Ph.D., DBA
(Ing. David Malaník, Ph.D.)
7. září 2021
112. Ing. Lukáš Králík, Ph.D. Výzkum a vývoj metodiky hodnocení ITIL nástrojů prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.
7. září 2021
113. MSc. Ammar Nassan  Alhaj Ali, Ph.D. Fault Tolerance for Big Data Scientific Workflows in Cloud Computing Environments prof. Dr. Eng. Said Krayem, CSc.
8. září 2021
2022 114. Ing. Anežka Kazíková, Ph.D. Vývoj a modifikace moderních bio-inspirovaných hejnových algoritmů prof. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D.
(Ing. Michal Pluháček, Ph.D.)
26. října 2022
  115. MSc. Hai Vo Van, Ph.D. Optimisation of Software Effort Estimation by Improving Functional Points Analysis doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
(doc. Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.)
16. listopadu 2022
  116. Ing. Le Thi Kim-Nhung Ho, Ph.D. Engineering Requirements in System Engineering Project Estimation doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
(doc. Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.)
16. listopadu 2022
  117. Ing. Jan Skovajsa, Ph.D. Optimalizace spotřeby energie systémů techniky prostředí s obnovitelnými zdroji energie prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc. (Ing. Martin Zálešák, CSc.)
7. prosince 2022
  118. Ing. Jiří Zátopek, Ph.D. Moderní řízení pohybových stavů mechanické soustavy průmyslového robota prostřednictvím elektromechanických akčních členů doc. RNDr. Ing. Zdeněk Úředníček, CSc.
8. prosince 2022
  119. Ing. Martin Ficek, Ph.D. Studium rychle se pohybujících těles v hustém nehomogenním prostředí prof. Ing. Ludvík Juříček, Ph.D.
(Ing. Zdeněk Maláník, Ph.D.)
13. prosince 2022
  120. Ing. Jiří Ševčík, Ph.D. Rekonstrukce scénáře trestného činu v prostředí virtuální reality prof. Mgr. Milan Adámek, Ph.D.
13. prosince 2022
2023 121. Ing. Michaela Mikuličová, Ph.D. Luminiscenční spektroskopie ve vybraných bezpečnostních aplikacích doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
2. března 2023
  122. Ing. Ľuboš Spaček, Ph.D. Identifikace a optimální řízení obtížně regulovatelných procesů doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
(prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.)
5. června 2023
  123. Ing. Alžběta Turečková, Ph.D. Metody soft computingu v počítačovém vidění prof. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.
25. září 2023
  124. MSc. Raphael Kwaku Botchway, Ph.D. Soft Computing Techniques for Sentiment Analysis prof. Ing. Zuzana Komínková Oplatková, Ph.D.
25. září 2023
  125. MSc. Samuel Emebu, Ph.D. The Mathematical Modeling of Waste Fats Treatment into Biogas prof. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.
(prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.)
29. listopadu 2023
  126. Ing. Hoc Huynh Thai, Ph.D. Regression Models for Software Project Effort Estimation doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.
(doc. Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.)
14. prosince 2023
2024 127. Ing. Hemin Akram Muhammad, Ph.D. Protection of Privacy Information in E-government prof. Ing. Martin Hromada, Ph.D.
4. června 2024

Fakulty a součásti

Zavřít