Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Ústav počítačových a komunikačních systémů se angažuje v aktivitách, které studentům přibližují prostředí s praktickým aktivním využíváním výpočetní techniky. Jedním z míst, kde je tato spolupráce oceňována, je pracoviště Městské policie Zlín. Zlín se může pochlubit nejnižší kriminalitou na území města v rámci České republiky. Je to jistě i z toho důvodu, že Městská policie Zlín využívá unikátního dozorového a informačního systému, který je na frekventovaných místech dopravní sítě ve městě vybaven kamerovým systémem.

Informační systém Městské policie ve Zlíně signalizuje a eviduje dopravní přestupky a přispívá tak k bezpečnosti provozu. Přenos obrazu je prováděn v pravidelných intervalech a poskytuje policejnímu důstojníkovi v ústředí přehled pro adekvátní zásahy. Studenti oboru Počítačových a komunikačních systémů se v rámci výuky seznamují s tímto systémem, který byl vyhodnocen jako nejpropracovanější v České republice.

Významnou spolupráci poskytuje podnik CROSS Zlín, a.s. ve Zlíně – Loukách. Zaměření tohoto podniku se dá specifikovat do čtyř výrobních programů: Křižovatky, Parkovací automaty, Meteorologické stanice a Zpravodajství pro řidiče a nový program Vážení vozidel za jízdy. Všechny tyto výrobní programy jsou pro naše studenty inspirací při hledání zaměstnání v našem regionu.

Společnost ON SEMICONDUCTOR, s.r.o. v Rožnově pod Radhoštěm. Svým zaměřením na odborně fundované činnosti, pro které je charakteristický sběr dat a řízení výrobního procesu při výrobě polovodičových součástek, se spojuje problematika fyzikální chemie a elektroniky.Společnost Continental, a.s. se specializuje na vybavení automobilů, tahačů a traktorů většiny světových výrobců. Komplexní výrobu se systémem řízení kvality elektronických zařízení pro použití v automobilové technice, včetně mikropočítačů pro řízení spalovacích motorů, studenti oboru PKS navštěvují každoročně ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Fakulty a součásti

Zavřít