Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studium

Jděte na  Fakultu aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a studujte to, co vás bude bavit a nakonec i dobře živit. Nemusíte se bát, že za tři nebo pět let opustíte akademickou půdu a nebudete vědět, co vlastně můžete s nabytými znalostmi dělat. Technické zaměření znamená dobrou pracovní budoucnost, bohaté uplatnění a motivující platy. Počítejte s tím, že se o vás budou prát nejrůznější státní, soukromé, velké i malé instituce a nabízet vám spolupráci. Absolventi naší fakulty nacházejí uplatnění ve špičkových národních i nadnárodních firmách, případně zakládají firmy vlastní. Start vlastního podnikání svých absolventů fakulta podporuje prostřednictvím Vědeckotechnického parku Informační a komunikační technologie.

(Mimochodem, z matiky nemusíte mít strach. Zřídili jsme pro vás matematické support centrum, kde jsou zajištěny osobní konzultace s přítomnými zkušenými tutory, klidné místo ke zkoumání tajů matematiky i pro přípravu hodin. Možnost studia nejrůznějších matematických témat samostatně, ve skupinách nebo s asistencí tutora. Podporu pro matematicky slabší studenty i pro studenty zvídavé. K dispozici literatura a další zdroje pro matematické vzdělání. Přátelský přístup bez negativních hodnocení. Možnost pravidelných i jednotlivých návštěv bez předchozího ohlášení.)

Fakulta má k dispozici specializované laboratoře, počítačové učebny, softwarové vybavení i moderní výpočetní techniku. Nebojíme se nechat vás pracovat s nejmodernějšími přístroji a zařízeními, nejsou tu přece od toho, abyste se na ně dívali přes sklo.

Úzká spolupráce s průmyslovými podniky, firmami a společnostmi patří k prioritám Fakulty aplikované informatiky. Studijní programy vytváří fakulta s ohledem na požadavky průmyslových partnerů s cílem dosáhnout odbornosti a dovednosti absolventů dle aktuálních požadavků trhu. Odborné praxe ve firmách, které studentům zařizujeme, probíhají  ve čtvrtém ročníku a jsou třešinkou na dortu. Další ukázkou úzkého propojení studia s praxí je tzv. expertní výuka, jejímž cílem je poskytnout studentům praktický pohled na studovanou problematiku. Pro studenty bakalářského, magisterského i doktorského studia jsou organizovány přednášky vedené odborníky z praxe s cílem zvýšit zájem studentů o daný předmět a obor. Přednášky jsou vedeny zejména odborníky z firem, které sídlí ve Vědecko – technickém parku, jenž je součástí Fakulty aplikované informatiky. Odborníci z praxe vedou přednášky, demonstrují praktické aplikace ve výuce, experimenty, laboratorních cvičení, aj., které jsou začleněny do výuky jednotlivých předmětů. V prostorách Fakulty aplikované informatiky je pravidelně dvakrát ročně pořádán Veletrh pracovních příležitostí. Na jednotlivých veletrzích více jak 20 firem z celé České republiky představuje nabídky pracovních pozic.

Naši studenti mají také širokou škálu možností vycestovat do zahraničí v rámci různých výměnných programů a absolvovat tam jak studijní pobyt, tak praktickou stáž. A to vše s finanční podporou školy, která pokryje většinu nákladů.  Není skvělé vyjet na 3 měsíce studovat třeba na Kanárské Ostrovy s tím, že vám to někdo zaplatí? Taková šance se nebude již nikdy v životě opakovat a je třeba ji využít. Když ji nevyužijete vy, využije ji někdo jiný.

Fakulty a součásti

Zavřít