Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Absolvent

Kontakty

Univerzitní koordinátor Klubu absolventů UTB

Správci Klubu absolventů na jednotlivých fakultách

Fakulta aplikované informatiky

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.
vojtesek@utb.cz

Klub absolventů UTB spadá do kompetence Prorektorky pro vnitřní a vnější vztahy, e-mail prorektor-vztahy@utb.cz.

Fakulty a součásti

Zavřít