Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Oddělení zahraničních vztahů poskytuje informace o studijních či praktických stážích a možnostech stipendií nejen pro studenty, ale také zaměstnance. Na fakultní úrovni koordinuje program Erasmus+ a zprostředkovává informace o dalších příležitostech výměnných pobytů.

Oddělení zahraničních vztahů také poskytuje servis pro přijíždějící zahraniční studenty v rámci krátkodobých výměnných programů.

Mezi jeho základní činnosti patří:

 • mobility studentů/pracovníků do/ze zahraničí
 • zahraniční studenti na UTB (dlouhodobí, krátkodobí)
 • mezinárodní vzdělávací projekty
 • rozvoj mezinárodní spolupráce a podpora činností vedoucích ke zvýšení míry internacionalizace na UTB
 • propagace, navazování a podpora vzájemných vztahů se zahraničními institucemi
 • prezentace UTB na mezinárodních vzdělávacích veletrzích / konferencích, partnerských univerzitách, spolupracujících institucích, ambasádách, apod.
 • příprava a realizace společných studijních programů
 • příprava a realizace vzdělávacích kurzů na UTB (čeština, čínština, ruština, apod.)
 • příprava a realizace letních škol na UTB
 • organizace mezinárodních aktivit na UTB (International Days, International Week, apod.)
 • vytváření mezinárodního prostředí na univerzitě
 • šíření dobrého jména univerzity v zahraničí a zvyšování prestiže UTB jako mezinárodně uznávané instituce

Fakulty a součásti

Zavřít