Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Profesor TEL:+420 576 035 254 Mobil:+420 606 777 211 E-mail: vasek@utb.cz Kancelář:U51/A713

Zástupce ředitele

Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 262 E-mail: dostalek@utb.cz Kancelář:U51/718

Tajemník ústavu

Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 262 E-mail: dostalek@utb.cz Kancelář:U51/718

Sekretářka ústavu

Sekretářka ústavu UAŘT TEL:+420 576 035 255 Mobil:+420 606 777 275 E-mail: uart@fai.utb.cz Kancelář:U51/714

Interní pracovníci

Profesoři

prof. Ing. Dagmar Janáčová, CSc.

Profesor TEL:+420 576 035 241 Mobil:+420 724 434 554 E-mail: janacova@utb.cz Kancelář:U5/A703

prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc.

Profesor TEL:+420 576 035 256 Mobil:+420 606 777 212 E-mail: kolomaznik@utb.cz Kancelář:U51/A715

prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.

Profesor TEL:+420 576 035 254 Mobil:+420 606 777 211 E-mail: vasek@utb.cz Kancelář:U51/A713

Docent

doc. Ing. Libor Pekař, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 261 E-mail: pekar@utb.cz Kancelář:U51/718

Odborní asistenti

Ing. Martin Adámek, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 079 E-mail: m2adamek@utb.cz Kancelář:U51/716

Ing. Štěpán Dlabaja, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 079 E-mail: sdlabaja@utb.cz Kancelář:U51/716

Ing. Jan Dolinay, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 262 E-mail: dolinay@utb.cz Kancelář:U51/718

Ing. Petr Dostálek, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 262 E-mail: dostalek@utb.cz Kancelář:U51/718

Ing. Pavel Navrátil, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 259 E-mail: pnavratil@utb.cz Kancelář:U5/A717

Ing. Tomáš Sysala, Ph.D.

TEL:+420 576 035 260 E-mail: sysala@utb.cz Kancelář:U51/717

Ing. Martin Zálešák, CSc.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 625 E-mail: zalesak@utb.cz Kancelář:U57/B3.43

Vědecko-výzkumný pracovník

Ing. Viliam Dolinay, Ph.D.

Vědecko-výzkumný pracovník TEL:+420 576 035 318 E-mail: vdolinay@utb.cz Kancelář:U51/318

Technicko-hospodářští pracovníci

Technicko-hospodářský pracovník TEL:+420 576 035 074 E-mail: technik@fai.utb.cz Kancelář:U52/207

Technicko-hospodářský pracovník TEL:+420 576 035 074 E-mail: technik@fai.utb.cz Kancelář:U54/103

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně