Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Spolupráce

Ústav v současnosti spolupracuje s následujícími institucemi:

 • Společnost ADI-OLYMPO – Honeywell, spol. s r. o., při tvorbě výukových materiálů, laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských prací.
 • Společnost Continental Barum, s.r.o. Otrokovice, v procesu optimalizace objektové bezpečnosti společnosti, při tvorbě výukových materiálů, laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských prací.
 • Společnost ČEZ, a.s., v oblasti hodnocení odolnosti kritické infrastruktury pro prvky výroby elektrické energie.
 • Společnost ČEPS, a.s., v oblasti hodnocení odolnosti kritické infrastruktury pro prvky přenosové soustavy.
 • Společnost Delloitte, s.r.o., při tvorbě metodiky zajištění ochrany kritické infastruktury v oblasti výroby, přenosu a distribuce elektrické energie.
 • Společnost F.S.C., a.s., v oblasti postavení fyzické bezpečnosti v problematice ochrany kritické infrastruktury.
 • Společnost MRP-Informatics, spol. s r. o., při tvorbě výukových materiálů, laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských prací.
 • Společnost NAM systém, a.s., v oblasti realizace výzkumného projektu „Technická a informační podpora ochrany KI/EKI“, při tvorbě výukových materiálů, laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských prací.
 • Společnost Sicurit CS, spol. s r. o., při tvorbě výukových materiálů, laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských prací.
 • Společnost Siemens, s.r.o., při tvorbě výukových materiálů, laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských prací.
 • Společnost T-Soft, a.s., v oblasti modelování a simulace krizových situací, přípravy a realizace výzkumných projektů, při tvorbě výukových materiálů, laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských prací.
 • Společnost TTC Marconi, s.r.o., vývoj sw nástroje pro on-line hodnocení odolnosti vybraných prvků kritické infrastruktury.
 • Společnost Tyco Fire & Integrated Solutions, s.r.o., při tvorbě výukových materiálů, laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských prací.
 • Společnost VARIANT plus, spol. s r. o., při tvorbě výukových materiálů, laboratorních cvičení a vedení diplomových a bakalářských prací.

Fakulty a součásti

Zavřít