Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Regionální výzkumné centrum CEBIA-Tech

Nabídka odborné spolupráce

Nabídka Regionálního výzkumného centra Cebia – Tech Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně

Centrum bezpečnostních, informačních a pokročilých technologií (CEBIA-Tech) představuje dynamickou příležitost pro další rozvoj výzkumu a vývoje ve zlínském regionu v oblasti aplikované informatiky, bezpečnostních technologií a alternativních zdrojů energie. Svou organizační strukturou je z velké části pokryt pracovníky Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Klíčovými směry Centra jsou:

 • grid computing a aplikace metod umělé inteligence
 • inteligentní výrobní systémy
 • inteligentní budovy
 • embedded systémy
 • vývoj malých mobilních datových a telekomunikačních sítí pro zásahové jednotky
 • vývoj systému pro detekci a analýzu nebezpečných látek s využitím THz frekvencí
 • vývoj technických postupů pro ochranu elektronických systémů proti rušení vnějšími i vnitřními elektromagnetickými poli
 • alternativní zdroje energie – biopaliva.

Dále FAI nabízí využití laboratoří, přístrojové vybavení, měření a testování výrobků, výzkumnou a vývojovou činnost, odborné poradenství a konzultace.

Nabídka odborných služeb a kontaktů

REGIONÁLNÍ VÝZKUMNÉ CENTRUM CEBIA – TECH
Ředitel centra: prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc.
e-mail: vasek@utb.cz; tel. 576 035 255
web: https://fai.utb.cz/o-fakulte/zakladni-informace/struktura/ustavy/regionalni-vyzkumne-centrum-cebia-tech/kontakt/

 • měření EMC v bezodrazové komoře
 • terahertzová spektroskopie
 • Ramanova spektroskopie
 • skenování atomárních sil
 • 3D dvoukomponentní tiskárna
 • dvoukomponentní vstřikovací stroj
 • měření opotřebení
 • měření odolnosti pomocí rázových testů
 • kapalinová chromatografie
 • analýza spalin

Letáky Cebia

 1. Embedded Systems
 2. Materiály

Fakulty a součásti

Zavřít