Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědeckotechnický park Informační a komunikační technologie

O nás

Vědeckotechnický park Informační a komunikační technologie je z pohledu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně strategicky významným krokem v jejím rozvoji. Hlavním cílem je rozšíření spolupráce univerzitního prostředí s průmyslovou sférou. Snahou je vytvořit synergické centrum pro firmy, které budou využívat zkušenosti akademických pracovníků v informačních a komunikačních technologiích.

Ředitel: doc. Ing. Miroslav Maňas CSc.
Tel.: +420 576 035 630
E-mail: manas@utb.cz

Cíle a přínosy projektu:

 • rozvoj spolupráce univerzity s regionálními firmami na bázi smluvního a kolaborativního výzkumu
 • zajištění kvalitního přístrojového a laboratorního vybavení parku
 • kvalitativní a kvantitativní nárůst publikační činnosti akademických a vědeckých pracovníků
 • vytvoření pracovních příležitostí pro absolventy VŠ, zejména úspěšné absolventy doktorských studijních programů
 • propojení výzkumných aktivit se vzdělávacím procesem v rámci magisterských a doktorských studijních oborů
 • přímá účast studentů doktorských studijních programů a oborů ve výzkumných aktivitách parku

Služby VTP ICT:

Expertní a poradenské služby:

 • řešení výzkumných úkolů z aplikační sféry
 • řešení společných výzkumných projektů univerzity a průmyslu
 • pomoc při přípravě projektů pro čerpání dotací a grantů
 • komercionalizace výsledků výzkumu

Technické služby:

 • pronájem kancelářských prostor
 • pronájem laboratoří a technického vybavení

Vědecko-pedagogické aktivity:

 • školení, semináře, technologické a kooperační burzy
 • workshopy, konference
 • využití VTP pro vzdělávání studentů magisterských a doktorských studijních programů

Cílové skupiny:

 • malé a střední regionální firmy
 • velké a nadnárodní firmy
 • klastry, platformy, oborová uskupení
 • studenti, akademičtí a vědečtí pracovníci univerzity

Odborné zaměření:

Aplikace inženýrské informatiky:

 • grid computing
 • inteligentní výrobní systémy
 • inteligentní budovy
 • embedded systémy

Bezpečnostní výzkum:

 • komunikační systémy pro pracovníky záchranných systémů
 • řešení elektromagnetického stínění u malých letadel
 • praktická implementace teraherzových frekvencí

Alternativní zdroje energie

ETAPY PROJEKTU

Příprava projektu (2007 – 2009)

 • předprojektová příprava a projektově-inženýrské činnosti
 • studie proveditelnosti a udržitelnosti, budování týmu

Investiční akce (2010 – 2012)

 • výběrová řízení na zhotovitele stavby
 • realizace objektu VTP, příprava vnitřních prostor pro vývoj nových technologií

Zahájení činnosti VTP (2012)

 • obsazování ploch klienty VTP, podpora inkubace a transferu technologií, realizace strategie udržitelnosti
 • zahájení prvních společných inovačních projektů

Fakulty a součásti

Zavřít