Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 199 Mobil:+420 724 646 717 E-mail: gazdos@utb.cz Kancelář:U51/513

Zástupce ředitele

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 224 Mobil:+420 733 599 960 E-mail: vojtesek@utb.cz Kancelář:U51/615

Tajemník ústavu

Ing. Karel Perůtka, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 202 E-mail: kperutka@utb.cz Kancelář:U5/A518

Sekretářka ústavu

Sekretářka ústavu UŘP TEL:+420 576 035 196 E-mail: urp@fai.utb.cz Kancelář:U51/514

Interní pracovníci

Profesor

prof. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.

profesor TEL:+420 576 035 198 Mobil:+420 734 862 989 E-mail: kubalcik@utb.cz Kancelář:U5/A516, U51/614 - tel: +420 576 035 223

Docenti

doc. Ing. František Gazdoš, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 199 Mobil:+420 724 646 717 E-mail: gazdos@utb.cz Kancelář:U51/513

doc. Ing. Jiří Vojtěšek, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 224 Mobil:+420 733 599 960 E-mail: vojtesek@utb.cz Kancelář:U51/615

Odborní asistenti

Ing. Lubomír Macků, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 010 E-mail: macku@utb.cz Kancelář:U51/517

Ing. Petr Navrátil, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 200 E-mail: p1navratil@utb.cz Kancelář:U5/A518

Ing. Karel Perůtka, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 202 E-mail: kperutka@utb.cz Kancelář:U5/A518

Emeritní profesor

prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc.

Emeritní profesor TEL:+420 576 035 196 E-mail: bobal@utb.cz

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně