Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Naše programy a obory

Na FAI UTB lze studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě studia.

Prezenční studium

Dříve se mu říkalo také denní studium. Jedná se o typ studia, kdy převážná část výuky je organizována formou přednášek, cvičení, seminářů, kurzů, praxí, laboratorních prací a dalších forem, během nichž je student v přímém kontaktu s učitelem a své poznatky získává přímo. Účast je kontrolována. Výuka pokrývá většinu týdne, zkrátka jak jste byli zvyklí na střední. Tuto variantu volí většina studentů.

Kombinované studium

Dříve se používal i název dálkové. Tento typ výuky kombinuje prvky prezenčního studia a samostudia, které je koordinováno vzdělávací institucí. Výuka probíhá zpravidla 1 x za 14 dnů v pátek celý den a v sobotu celý den. V ostatním čase máte možnost pracovat (ideálně v oboru) a doplňovat tak své teoretické poznatky o praxi.

Fakulty a součásti

Zavřít