Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Kontakty

Kontakty

Ředitel ústavu

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 205 Mobil:+420 733 599 971 E-mail: matysek@utb.cz Kancelář:U51/806

Zástupce ředitele

doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.

docent TEL:+420 576 035 011 E-mail: prokopova@utb.cz Kancelář:U51/824

Tajemník ústavu

doc. Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 035 015 E-mail: rsilhavy@utb.cz Kancelář:U51/823

Sekretářka ústavu

Sekretářka ústavu UPKS TEL:+420 576 032 037 E-mail: upks@fai.utb.cz Kancelář:U51/808

Interní pracovníci

Profesor

prof. Ing. Karel Vlček, CSc.

Profesor TEL:+420 576 035 273 E-mail: vlcek@utb.cz Kancelář:U51/810

Docenti

doc. Ing. Zdenka Prokopová, CSc.

docent TEL:+420 576 035 011 E-mail: prokopova@utb.cz Kancelář:U51/824

doc. Ing. Martin Sysel, Ph.D.

docent TEL:+420 576 035 180 E-mail: sysel@utb.cz Kancelář:U51/821

doc. Ing. Petr Šilhavý, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 035 015 E-mail: psilhavy@utb.cz Kancelář:U51/823

doc. Ing. Radek Šilhavý, Ph.D.

Docent TEL:+420 576 035 015 E-mail: rsilhavy@utb.cz Kancelář:U51/823

Odborní asistenti

Ing. Jiří Korbel, Ph.D.

odborný asistent TEL:+420 576 035 184 E-mail: korbel@utb.cz Kancelář:U51/805

Ing. et Ing. Erik Král, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 188 E-mail: ekral@utb.cz Kancelář:U51/822

Ing. Miroslav Matýsek, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 205 Mobil:+420 733 599 971 E-mail: matysek@utb.cz Kancelář:U51/806

Ing. Pavel Pokorný, Ph.D.

Odborný asistent TEL:+420 576 035 181 E-mail: pokorny@utb.cz Kancelář:U51/821

Asistent

Ing. Lukáš Králík

asistent TEL:+420 576 035 188 E-mail: kralik@utb.cz Kancelář:U51/822

Ing. Tomáš Vogeltanz

Asistent TEL:ERR:5271 E-mail: vogeltanz@utb.cz Kancelář:U51/805

Fakulty a součásti

Fakulta technologická

Fakulta managementu a ekonomiky

Fakulta multimediálních komunikací

Fakulta aplikované informatiky

Fakulta humanitních studií

Fakulta logistiky a krizového řízení

Součásti

Univerzitní institut

Knihovna

Koleje a menza

Zavřít
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně