Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájená řízení

Řízení ke jmenování profesorem pro obor “Řízení strojů a procesů”

Jméno Instituce Datum zahájení
doc. Ing. Petr Doležel, PhD. Fakulta elektrotechniky a informatiky,
Univerzita Pardubice
16. února 2023
Podklady pro profesorské řízení jsou dostupné jen členům VR FAI a členům hodnotící komise (chráněné heslem)zde.
doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D. Fakulta aplikované informatiky,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
2. května 2023
Podklady pro profesorské řízení jsou dostupné jen členům VR FAI a členům hodnotící komise (chráněné heslem)zde.
doc. Ing. Jan Mareš, Ph.D. Fakulta chemicko-inženýrská,
VŠCHT Praha
31. srpna 2023
Podklady pro profesorské řízení jsou dostupné jen členům VR FAI a členům hodnotící komise (chráněné heslem)zde.

Řízení ke jmenování profesorem pro obor “Aplikovaná informatika”

Jméno Instituce Datum zahájení
doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD. Fakulta výrobných technológií,
Technická Univerzita v Košicích, se sídlem v Prešově
5. prosince 2023
Podklady pro profesorské řízení jsou dostupné jen členům VR FAI a členům hodnotící komise (chráněné heslem)zde.

Habilitační řízení pro obor “Řízení strojů a procesů”

Jméno Instituce Datum zahájení
Ing. Pavel Staša, Ph.D. Hornicko-ekologická fakulta,
VŠB Technická univerzita Ostrava
18. dubna 2023
Podklady pro habilitační řízení jsou dostupné jen členům VR FAI a členům hodnotící komise (chráněné heslem)zde.
Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D. Fakulta aplikované informatiky,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
25. září 2023
Podklady pro habilitační řízení jsou dostupné jen členům VR FAI a členům hodnotící komise (chráněné heslem)zde.
Ing. Milan Navrátil, Ph.D. Fakulta aplikované informatiky,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
8. prosince 2023
Podklady pro habilitační řízení jsou dostupné jen členům VR FAI a členům hodnotící komise (chráněné heslem)zde.

 

Fakulty a součásti

Zavřít