Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájená řízení

Řízení ke jmenování profesorem pro obor “Řízení strojů a procesů”

Jméno Instituce Datum zahájení

Řízení ke jmenování profesorem pro obor “Aplikovaná informatika”

Jméno Instituce Datum zahájení
doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD. Fakulta výrobných technológií,
Technická Univerzita v Košicích, se sídlem v Prešově
5. prosince 2023
Podklady pro profesorské řízení jsou dostupné jen členům VR FAI a členům hodnotící komise (chráněné heslem)zde.

Habilitační řízení pro obor “Řízení strojů a procesů”

Jméno Instituce Datum zahájení
Ing. Milan Navrátil, Ph.D. Fakulta aplikované informatiky,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
8. prosince 2023
Podklady pro habilitační řízení jsou dostupné jen členům VR FAI a členům hodnotící komise (chráněné heslem)zde.
Ing. Martin Adámek, Ph.D. Fakulta aplikované informatiky,
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
9. dubna 2024
Podklady pro habilitační řízení jsou dostupné jen členům VR FAI a členům hodnotící komise (chráněné heslem)zde.

 

Fakulty a součásti

Zavřít