UTB

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Zahájená řízení

Řízení ke jmenování profesorem pro obor „Řízení strojů a procesů“
JménoInstituceDatum zahájení
Habilitační řízení pro obor „Řízení strojů a procesů“
JménoInstituceDatum zahájení
Ing. Pavel Hrnčiřík, Ph.D.Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně,
VŠCHT v Praze, Fakulta chemicko-inženýrská
19. června 2018
Podklady pro komisi k HŘ jsou dostupné jen komisi (chráněné heslem) – zde.
Zavřít

Fakulty a součásti