Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Vědeckotechnický park Informační a komunikační technologie

Cíle projektu

  • Vybudovat Vědecko-technický park v návaznosti na oborové zaměření Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně
  • Umožnit zasídlení relevantních firem s převážnou činností v ICT
  • Nabídnout využití i ostatním součástem UTB ve Zlíně
  • Využít potenciálu vědecko-výzkumných schopností UTB ve Zlíně ke spolupráci s firmami
  • Využít potenciálu studentů a absolventů, zejména magisterských a doktorských SP, a podpořit jejich setrvání v regionu
  • Podpora TT a zabezpečení ochrany duševního vlastnictví
  • Využít synergický efekt s dalšími projekty (OP VK, OP VaVpI)

Fakulty a součásti

Zavřít