Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Oznámení, sdělení, informace

Zde se budou objevovat oznámení, sdělení a další informace.


Zápis z VŘ Erasmus+

Oznámení o zahájeném habilitačním řízení – Ing. Pavel Staša, Ph.D.
Oznámení o zahájeném profesorském řízení – doc. Ing. Petra Doležela, Ph.D.
Oznámení o konání přednášky k zahájenému řízení ke jmenování profesorem – doc. Ing. Marek Kubalčík, Ph.D.
Oznámení o konání přednášky k zahájenému řízení ke jmenování profesorem – doc. Ing. Petr Doležel, Ph.D.

Oznámení o konání SDZ/obhajoby disertační práce na FAI

Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Alžběty Turečkoví dne 25.9.2023 v 10:00
Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Raphaela Kwaku Botchwaye dne 25.9.2023 ve 12:00


Přijímací zkouška do doktorských studijních programů pro akademický rok 2023/2024

Vážení uchazeči o studium v doktorských studijních programech na Fakultě aplikované informatiky, přijímací zkouška pro akademický rok 2023/24 se koná dne 12. 9. 2023 ve 12.00 hodin v zasedací místnosti 606/U51 v budově Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně (Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín).

Podrobnosti v příloze.


Seznam studentů, kterým bylo přiznáno ubytovací stipendium za období leden-červen 2023

Fakulty a součásti

Zavřít