Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Oznámení, sdělení, informace

Zde se budou objevovat oznámení, sdělení a další informace.


Přijímací zkouška do doktorských studijních programů pro ak. rok 2021/2022
Vážení uchazeči o studium v doktorských studijních programech na Fakultě aplikované informatiky, přijímací zkouška pro akademický rok 2021/22 se koná dne 29. 6. 2021 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti 606/U51 v budově Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně (Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín).
Podrobnosti v příloze.

Oznámení o konání SDZ a obhajoby disertační práce na FAI (nyní mimořádně online formou MS Teams

Oznámení o obhajobě disertační práce – Ing. Adam Viktorin – veřejná část obhajoby formou MS Teams – zde..


Seznam studentů, kterým bylo přiznáno ubytovací stipendium za období leden-červen 2021

Zápis ze zasedání komise v rámci výběrového řízení na výukové pobyty akademických pracovníků v rámci projektu Erasmus+ v akademickém roce 2020/2021

Zápis ze zasedání komise v rámci výběrového řízení na výukové pobyty akademických pracovníků v rámci projektu Erasmus+ KA107 – 2019-1-CZ01-KA107-061103 na University of Stellenbosch, Jihoafrická Republika

Zápis ze zasedání komise v rámci výběrového řízení na výukové pobyty studentů v rámci projektu Erasmus+ KA107 – 2019-1-CZ01-KA107-061103 na University of Stellenbosch, Jihoafrická Republika

Fakulty a součásti

Zavřít