Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Oznámení, sdělení, informace

Zde se budou objevovat oznámení, sdělení a další informace.


Zápis z VŘ Erasmus+

Oznámení o zahájeném řízení ke jmenování profesorem – doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.
Oznámení o zahájeném habilitačním řízení – Ing. Milan Navrátil, Ph.D.
Oznámení o zahájeném habilitačním řízení – Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D.

 

Oznámení o konání SDZ/obhajoby disertační práce na FAI


Přijímací zkouška do doktorských studijních programů pro akademický rok 2023/2024

Vážení uchazeči o studium v doktorských studijních programech na Fakultě aplikované informatiky, přijímací zkouška pro akademický rok 2023/24 se koná dne 12. 9. 2023 ve 12.00 hodin v zasedací místnosti 606/U51 v budově Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně (Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín).

Podrobnosti v příloze.


Seznam studentů, kterým bylo přiznáno ubytovací stipendium za období září-prosinec 2023

 

Fakulty a součásti

Zavřít