Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Úřední deska

Oznámení, sdělení, informace

Zde se budou objevovat oznámení, sdělení a další informace.


Výukové pobyty akademických pracovníků FAI uskutečňované v rámci programu Erasmus+ v akademickém roce 2020/2021 budou podle SR/7/2016 podléhat výběrovému řízení.

Žádosti o výukové pobyty zasílejte Monice Krištofové, Dis. (kristofova@utb.cz) do 20. ledna 2020.

Žádost bude stručně obsahovat následující: proč chce zájemce mobilitu realizovat, kam by chtěl vyjet, jaký by měla mít mobilita přínos pro fakultu a pro vyučujícího, cíle mobility. Společně se žádostí je vhodné dodat také zvací dopis od přijímající univerzity.
Upřednostněni budou zájemci, jejichž mobilita souvisí s internacionalizací fakulty (posílení studentských mobilit), a kteří dodají zvací dopis na AR 2020/21.

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny nejpozději v pondělí 10. února 2020 na úřední desce a webových stránkách FAI.


Seznam studentů, kterým bylo přiznáno ubytovací stipendium za období září-prosinec 2019

Zápis ze zasedání komise v rámci výběrového řízení na výukové pobyty akademických pracovníků v rámci projektu Erasmus+ KA107 – 2019-1-CZ01-KA107-061103 na University of Stellenbosch, Jihoafrická Republika

Zápis ze zasedání komise v rámci výběrového řízení na výukové pobyty studentů v rámci projektu Erasmus+ KA107 – 2019-1-CZ01-KA107-061103 na University of Stellenbosch, Jihoafrická Republika

Oznámení o konání obhajoby disertační práce – Ing. Peter Janků
Oznámení o konání obhajoby disertační práce – Ing. Petr Svoboda
Oznámení o konání obhajoby disertační práce – Ing. Pavel Beňo

Zavřít

Fakulty a součásti