Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Oznámení, sdělení, informace

Zde se budou objevovat oznámení, sdělení a další informace.


Zápis z VŘ Erasmus+

Oznámení o zahájeném řízení ke jmenování profesorem – doc. Ing. Alexander Hošovský, PhD.
Oznámení o zahájeném habilitačním řízení – Ing. Milan Navrátil, Ph.D.
Oznámení o zahájeném habilitačním řízení – Ing. Martin Adámek, Ph.D.

Oznámení o konání SDZ/obhajoby disertační práce na FAI


Přijímací zkouška do doktorských studijních programů pro akademický rok 2024/2025

Vážení uchazeči o studium v doktorských studijních programech na Fakultě aplikované informatiky, přijímací zkouška pro akademický rok 2024/25 se koná dne 26. 6. 2024 ve 12.00 hodin v zasedací místnosti 606/U51 v budově Fakulty aplikované informatiky UTB ve Zlíně (Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín).

Podrobnosti v příloze.


Seznam studentů, kterým bylo přiznáno ubytovací stipendium za období leden-červen 2024

 

Fakulty a součásti

Zavřít