Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Směrnice k řízení

  • Směrnice pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě aplikované informatiky (soubor ke stažení)
    • Příloha č.1-3 – k vyplnění v editovatelné podobě (ve formátu DOCX)
    • Příloha č.4 – Kvantifikovaná (autoevaluační) kritéria pro habilitační řízení / řízení ke jmenování profesorem (ve formátu XLS)
    • SR/24/2023 – Poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem pro ak. rok 2023/2024 – (ve formátu PDF)

Fakulty a součásti

Zavřít