Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Úřední deska

Vnitřní předpisy FAI

Název vnitřního předpisu Platnost od Účinnost od
Statut Fakulty aplikované informatiky UTB 10. 10. 2017 10. 10. 2017
Volební řád Akademického senátu FAI 29. 5. 2017 29. 5. 2017
Jednací řád Akademického senátu FAI 4. 5. 2021 4. 5. 2021
Jednací řád Vědecké rady FAI 4. 5. 2021 4. 5. 2021
Disciplinární řád UTB – aktuální verze na Vnitřní předpisy UTB 9. 2. 2017 9. 2. 2017
Studijní a zkušební řád UTB ve Zlíně – aktuální verze na Vnitřní předpisy UTB 4. 2. 2021 4. 2. 2021
Pravidla průběhu studia ve studijních programech uskutečňovaných na Fakultě aplikované informatiky 1. 9. 2021 1. 9. 2021
Směrnice děkana doplňující pravidla průběhu studia v doktorských studijních programech na Fakultě aplikované informatiky 19. 6. 2023 19. 6. 2023
Stipendijní řád UTB ve Zlíně – aktuální verze na Vnitřní předpisy UTB 5. 12. 2019 5. 12. 2019
Směrnice děkana FAI (SD/08/22) doplňující Stipendijní řád UTB ve Zlíně 17. 10. 2022 1. 11. 2022
Provozní řád robotické laboratoře 53/107A 23. 11. 2023 23. 11. 2023

Fakulty a součásti

Zavřít