Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulty a součásti Otevřít navigaci

Mezinárodní vztahy

Partnerské instituce

Fakulta aplikované informatiky má uzavřeny bilaterální smlouvy s desítkami univerzit ze zemí, které jsou zapojeny do programu Erasmus+. Fakulta dále spolupracuje s univerzitami po celém světě v rámci Freemovers.

Zavřít

Fakulty a součásti