Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Ústav řízení procesů

O ústavu

Naše pracoviště se dlouhodobě úspěšně zabývá moderními metodami řízení, modelováním, simulací a optimalizací technologických procesů. Základní výzkum v oblasti řídicích systémů je směřován zejména do problematiky prediktivních, adaptivních a nelineárních algoritmů řízení, obecněji do oblasti inteligentních systémů řízení, a s tím souvisejících oborů jako je měření, zpracování a využití signálů pro efektivní řízení a monitorování technologických procesů.

Výsledky svého výzkumu pravidelně publikujeme v zahraničních periodikách a na mezinárodních fórech konferencí. Jsme otevření také aplikačnímu výzkumu v uvedených oblastech s regionálními firmami či v mezinárodních projektech. Pedagogické aktivity pracovníků ústavu jsou rozprostřeny jak do bakalářských, magisterských, tak i doktorských studijních programů nabízených naší fakultou, historicky zejména v oblasti automatického řízení, dnes již s výrazným přesahem i do jiných oblastí – robotiky, informačních či bezpečnostních technologií, zpracování signálů a obrazu.

Používáme moderní prostředky a softwarové nástroje, přičemž řadu z nich jsme schopni i školit – např. MATLAB, Octave, Scilab, či Cisco Networking Academy. V naší špičkově vybavené Laboratoři reálných modelů si nejen studenti mohou „vyhrát“ s celou řadou unikátních přístrojů, jako např. 3D jeřábem, inverzním kyvadlem, modelem vrtulníku, 3DOF gyroskopem, magnetickou levitací a řadou dalších. Studenti, kteří pak projdou naším ústavem, jsou velmi žádaní na poli firem v oblasti automatizace, robotiky a IT. Řada našich zaměstnanců každoročně vyjíždí na renomované zahraniční univerzity, kde pedagogicky působí a sdílí výsledky svých vědecko-výzkumných aktivit.

Fakulty a součásti

Zavřít