Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Otevřít navigaci

Studijní oddělení

Studijní oddělení zabezpečuje činnost fakulty zejména tím, že zajišťuje agendu studentů po celou dobu studia od zápisu ke studiu až po ukončení studia, organizačně zajišťuje přijímací řízení, imatrikulace, promoce, zajišťuje administrativní úkony spojené se studiem, v průběhu celého roku poskytuje informace o studiu na fakultě, jednotlivých programech a oborech, připravuje a vyhotovuje potvrzení o studiu a výpisy studijních povinností pro absolventy nebo bývalé studenty fakulty na základě jejich žádostí.

Fakulty a součásti

Zavřít